Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2102(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0219/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0219/2013

Συζήτηση :

PV 03/07/2013 - 17
CRE 03/07/2013 - 17

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0323

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

17. Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 (συζήτηση)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τη Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 [2013/2102(INI)] - Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Andrew Duff (A7-0219/2013)

Ο Andrew Duff παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding (Αντιπρόεδρος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι György Schöpflin, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Roberto Gualtieri, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Alexandra Thein, εξ ονόματος της Ομάδας ALDE, Sandrine Bélier, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Susy De Martini, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, John Stuart Agnew, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Nicole Sinclaire, μη εγγεγραμμένη, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume, Dimitar Stoyanov, Carlo Casini, Zita Gurmai και Paulo Rangel.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Marc Tarabella, Gerald Häfner, David Campbell Bannerman, João Ferreira, Diane Dodds και Janusz Władysław Zemke.

Παρεμβαίνει η Viviane Reding.

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Jacek PROTASIEWICZ
Αντιπρόεδρος

Παρεμβαίνει ο Andrew Duff.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.4 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου