Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2010/0273(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0224/2013

Внесени текстове :

A7-0224/2013

Разисквания :

PV 03/07/2013 - 18
CRE 03/07/2013 - 18

Гласувания :

PV 04/07/2013 - 13.2
CRE 04/07/2013 - 13.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0321

Протокол
Сряда, 3 юли 2013 г. - Страсбург

18. Атаки срещу информационните системи ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за директива на Европейския парламент и на Съвета относно атаките срещу информационните системи и за отмяна на Рамково решение 2005/222/ПВР на Съвета [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Докладчик: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

Monika Hohlmeier представи доклада.

Изказа се Viviane Reding (заместник-председател на Комисията).

Изказаха се: Kristiina Ojuland (докладчик по становището на комисията AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, от името на групата PPE, Ioan Enciu, от името на групата S&D, Norica Nicolai, от името на групата ALDE, Jan Philipp Albrecht, от името на групата Verts/ALE, Timothy Kirkhope, от името на групата ECR, Hubert Pirker и Josef Weidenholzer.

Изказа се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“) Tunne Kelam.

Изказаха се: Viviane Reding и Monika Hohlmeier.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.2 от протокола от 4.7.2013.

Правна информация - Политика за поверителност