Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2010/0273(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0224/2013

Esitatud tekstid :

A7-0224/2013

Arutelud :

PV 03/07/2013 - 18
CRE 03/07/2013 - 18

Hääletused :

PV 04/07/2013 - 13.2
CRE 04/07/2013 - 13.2
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0321

Protokoll
Kolmapäev, 3. juuli 2013 - Strasbourg

18. Infosüsteemide vastu suunatud ründed ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, milles käsitletakse infosüsteemide vastu suunatud ründeid ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2005/222/JSK [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Kodanikuvabaduste, justiits- ja siseasjade komisjon. Raportöör: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

Monika Hohlmeier tutvustas raportit.

Sõna võttis Viviane Reding (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Kristiina Ojuland (AFET komisjoni arvamuse koostaja), Agustín Díaz de Mera García Consuegra fraktsiooni PPE nimel, Ioan Enciu fraktsiooni S&D nimel, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Jan Philipp Albrecht fraktsiooni Verts/ALE nimel, Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel, Hubert Pirker ja Josef Weidenholzer.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Tunne Kelam.

Sõna võtsid Viviane Reding ja Monika Hohlmeier.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4. juuli 2013.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika