Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2010/0273(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0224/2013

Ingediende teksten :

A7-0224/2013

Debatten :

PV 03/07/2013 - 18
CRE 03/07/2013 - 18

Stemmingen :

PV 04/07/2013 - 13.2
CRE 04/07/2013 - 13.2
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0321

Notulen
Woensdag 3 juli 2013 - Straatsburg

18. Aanvallen op informatiesystemen ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad over aanvallen op informatiesystemen en tot intrekking van Kaderbesluit 2005/222/JBZ van de Raad [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken. Rapporteur: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

Monika Hohlmeier leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Kristiina Ojuland (rapporteur voor advies van de Commissie AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra, namens de PPE-Fractie, Ioan Enciu, namens de S&D-Fractie, Norica Nicolai, namens de ALDE-Fractie, Jan Philipp Albrecht, namens de Verts/ALE-Fractie, Timothy Kirkhope, namens de ECR-Fractie, Hubert Pirker en Josef Weidenholzer.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Tunne Kelam.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Monika Hohlmeier.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.2 van de notulen van 4.7.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid