Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2010/0273(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0224/2013

Teksty złożone :

A7-0224/2013

Debaty :

PV 03/07/2013 - 18
CRE 03/07/2013 - 18

Głosowanie :

PV 04/07/2013 - 13.2
CRE 04/07/2013 - 13.2
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0321

Protokół
Środa, 3 lipca 2013 r. - Strasburg

18. Ataki na systemy informatyczne ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ataków na systemy informatyczne i uchylającej decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Komisja Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych. Sprawozdawczyni: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

Monika Hohlmeier przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrała Viviane Reding (wiceprzewodnicząca Komisji).

Głos zabrali: Kristiina Ojuland (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra w imieniu grupy PPE, Ioan Enciu w imieniu grupy S&D, Norica Nicolai w imieniu grupy ALDE, Jan Philipp Albrecht w imieniu grupy Verts/ALE, Timothy Kirkhope w imieniu grupy ECR, Hubert Pirker i Josef Weidenholzer.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrał Tunne Kelam.

Głos zabrały: Viviane Reding i Monika Hohlmeier.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.2 protokołu z dnia 4.7.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności