Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 3. juuli 2013 - Strasbourg

19. Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (arutelu)
CRE

Komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldus: Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP))

Vytautas Leškevičius (nõukogu ametis olev eesistuja) esines Catherine Ashtoni (komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja) nimel avaldusega.

ISTUNGI JUHATAJA: Isabelle DURANT
asepresident

Sõna võtsid Michael Gahler fraktsiooni PPE nimel, Maria Eleni Koppa fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Krzysztof Lisek, Norica Nicolai fraktsiooni ALDE nimel, Tarja Cronberg fraktsiooni Verts/ALE nimel, Oldřich Vlasák fraktsiooni ECR nimel, Sabine Lösing fraktsiooni GUE/NGL nimel, Nikolaos Salavrakos fraktsiooni EFD nimel, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Richard Howitt ja Cristian Dan Preda.

Eelneva registreerimiseta võttis sõna Georgios Toussas.

Sõna võttis Vytautas Leškevičius.

Kodukorra artikli 110 lõike 2 alusel arutelu lõpus esitatud resolutsiooni ettepanekud:

- Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier ja Jean Lambert fraktsiooni Verts/ALE nimel: Relvaeksport ja nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0258/2013);

- Anneli Jäätteenmäki ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel: Relvaeksport ning nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0260/2013);

- Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam ja Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel: Relvaeksport ja nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0262/2013);

- Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols ja Pino Arlacchi fraktsiooni S&D nimel: Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0263/2013);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat ja Younous Omarjee fraktsiooni GUE/NGL nimel: Relvaeksport ning nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0264/2013);

- Geoffrey Van Orden fraktsiooni ECR nimel: Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (2013/2657(RSP)) (B7-0267/2013).

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4. juuli 2013.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika