Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg

19. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (rozprava)
CRE

Vyhlásenie podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku : Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP))

Vytautas Leškevičius (úradujúci predseda Rady) vystúpil s vyhlásením v mene Catherine Ashtonovej (podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné vzťahy a bezpečnostnú politiku).

PREDSEDNÍCTVO: Isabelle DURANT
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Michael Gahler v mene skupiny PPE, Maria Eleni Koppa v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Krzysztof Lisek, Norica Nicolai v mene skupiny ALDE, Tarja Cronberg v mene skupiny Verts/ALE, Oldřich Vlasák v mene skupiny ECR, Sabine Lösing v mene skupiny GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos v mene skupiny EFD, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Richard Howitt a Cristian Dan Preda.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpil Georgios Toussas.

V rozprave vystúpil Vytautas Leškevičius.

Návrhy uznesení podané podľa čl. 110 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

- Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier a Jean Lambert v mene skupiny Verts/ALE o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0258/2013);

- Anneli Jäätteenmäki a Graham Watson v mene skupiny ALDE o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0260/2013);

- Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam a Elena Băsescu v mene skupiny PPE o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0262/2013);

- Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols a Pino Arlacchi v mene skupiny S&D o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0263/2013);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat a Younous Omarjee v mene skupiny GUE/NGL o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0264/2013);

- Geoffrey Van Orden v mene skupiny ECR o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP (2013/2657(RSP)) (B7-0267/2013).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.5 zápisnice zo dňa 4.7.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia