Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2547(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000048/2013 (B7-0210/2013)

Συζήτηση :

PV 03/07/2013 - 22
CRE 03/07/2013 - 22

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

22. Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (συζήτηση)
CRE

Προφορική ερώτηση (O-000048/2013) που κατέθεσαν οι Vital Moreira και Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, προς την Επιτροπή: Σημαντική αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (2013/2547(RSP)) (B7-0210/2013)

Ο Vital Moreira αναπτύσσει την ερώτηση.

Ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής) απαντά στην ερώτηση.

Παρεμβαίνουν οι Peter Šťastný, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Ismail Ertug, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Richard Ashworth, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bendt Bendtsen και Esther de Lange.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn.

Πρόταση ψηφίσματος που κατατέθηκε σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού, για την περάτωση της συζήτησης:

- Vital Moreira και Christofer Fjellner, εξ ονόματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου, σχετικά με την αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (2013/2547(RSP)) (B7-0327/2013).

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 13.7 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου