Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 3 юли 2013 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Дневен ред
 3.Внасяне на документи
 4.Преглед на ирландското председателство, включително споразумението за МФР (внесени предложения за резолюция)
 5.Програма за дейността на литовското председателство (разискване)
 6.Време за гласуване
  6.1.Избиране на омбудсмана (втори и трети тур)
  6.2.Политическо споразумение за МФР (гласуване)
  6.3.Колесни превозни средства (изменение на Решение 97/836/ЕО („Ревизирано споразумение от 1958 година“)) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.4.Колесни пътни превозни средства (изменение на Решение 2000/125/ЕО на Съвета („Паралелно споразумение“)) *** (член 138 от Правилника за дейността) (гласуване)
  6.5.Мобилизиране на Европейския фонд за приспособяване към глобализацията: заявление EGF/2013/000 TA 2013 — техническа помощ по инициатива на Комисията ***I (гласуване)
 7.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 8.Време за гласуване (продължение)
  8.1.Разследвания, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF) ***II (гласуване)
  8.2.Законови, подзаконови и административни разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа ***I (гласуване)
  8.3.График на търговете за квоти за емисии на парникови газове ***I (гласуване)
  8.4.Сериозни трансгранични здравни заплахи ***I (гласуване)
  8.5.Въвеждане на засилено сътрудничество в областта на данъка върху финансовите сделки (гласуване)
  8.6.Въвеждане на еврото от Латвия на 1 януари 2014 г. (гласуване)
  8.7.Безопасността по пътищата (гласуване)
  8.8.Положението с основните права: стандарти и практики в Унгария (гласуване)
  8.9.Скорошни наводнения в Европа (гласуване)
  8.10.Реформиране на структурата на банковия сектор в ЕС (гласуване)
  8.11.Защита на финансовите интереси на ЕС — Борба с измамите (гласуване)
  8.12.Интегрирана рамка за вътрешен контрол (гласуване)
 9.Обяснениe на вот
 10.Поправки на вот и намерения за гласуване
 11.Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (разискване)
 12.Одобряване на протокола от предишното заседание
 13.Закриване на гръцката държавна компания за радио и телевизия (продължeние на разискването)
 14.Програмите за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и въздействието върху личния живот на гражданите на ЕС (разискване)
 15.Дневен ред
 16.Положението в Египет (разискване)
 17.Практически условия за организирането на европейските избори през 2014 г. (разискване)
 18.Атаки срещу информационните системи ***I (разискване)
 19.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС (разискване)
 20.Допълнителна макрофинансова помощ за Грузия ***III (разискване)
 21.Откриване на преговорите за сключване на многостранно споразумение относно услугите (разискване)
 22.Увеличение на норвежките мита върху селскостопански продукти (разискване)
 23.Дневен ред на следващото заседание
 24.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
 Приложение 1 - Избиране на Европейски омбудсман
Протокол (247 kb) Списък на присъствалите (65 kb)    Поименни гласувания (4924 kb) Приложение 1 (15 kb) 
 
Протокол (214 kb) Списък на присъствалите (51 kb) Резултати от различните гласувания (522 kb) Поименни гласувания (2226 kb)    
 
Протокол (309 kb) Списък на присъствалите (72 kb) Резултати от различните гласувания (591 kb) Поименни гласувания (4182 kb)    
Правна информация - Политика за поверителност