Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Onsdag den 3. juli 2013 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Dagsorden
 3.Modtagne dokumenter
 4.Status over det irske formandskab, herunder aftalen om FFR (indgivne beslutningsforslag)
 5.Det litauiske formandskabs program (forhandling)
 6.Afstemningstid
  6.1.Valg af ombudsmanden (anden og tredje valgrunde)
  6.2.Politisk aftale om den flerårige finansielle ramme (afstemning)
  6.3.Hjulkøretøjer (Ændring af afgørelse 97/836/EF ("overenskomst af 1958 som revideret")) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.4.Hjulkøretøjer (Ændring af afgørelse 2000/125/EF ("parallelaftalen")) *** (forretningsordenens artikel 138) (afstemning)
  6.5.Anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen: Ansøgning EGF/2013/000 TA 2013 – teknisk bistand på Kommissionens initiativ ***I (afstemning)
 7.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 8.Afstemningstid (fortsat)
  8.1.Undersøgelser, der foretages af Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) ***II (afstemning)
  8.2.Samordning af love og administrative bestemmelser om visse institutter for kollektiv investering i værdipapirer ***I (afstemning)
  8.3.Det tidsmæssige forløb af auktioner over kvoter for drivhusgasemissioner ***I (afstemning)
  8.4.Alvorlige grænseoverskridende sundhedstrusler ***I (afstemning)
  8.5.Gennemførelse af et forstærket samarbejde på området for beskatning af finansielle transaktioner (afstemning)
  8.6.Letlands indførelse af euroen pr. 1. januar 2014 (afstemning)
  8.7.Trafiksikkerhed (afstemning)
  8.8.Situationen med hensyn til grundlæggende rettigheder: standarder og praksis i Ungarn (afstemning)
  8.9.De nylige oversvømmelser i Europa (afstemning)
  8.10.Reform af banksektorens struktur i EU (afstemning)
  8.11.Beskyttelse af EU's finansielle interesser – bekæmpelse af svig (afstemning)
  8.12.Den integrerede struktur for intern kontrol (afstemning)
 9.Stemmeforklaringer
 10.Stemmerettelser og -intentioner
 11.Lukning af det nationale græske radio-tv-selskab (forhandling)
 12.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 13.Lukning af det nationale græske radio-tv-selskab (fortsat forhandling)
 14.Den amerikanske nationale sikkerhedsmyndighed NSA's overvågningsprogram, overvågningsmyndigheder i forskellige medlemsstater og indvirkningen på privatlivets fred for EU-borgere (forhandling)
 15.Dagsorden
 16.Situationen i Egypten (forhandling)
 17.Praktiske retningslinjer for tilrettelæggelsen af valget til Europa-Parlamentet i 2014 (forhandling)
 18.Angreb på informationssystemer ***I (forhandling)
 19.Våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 20.Bevilling af yderligere makrofinansiel bistand til Georgien ***III (forhandling)
 21.Indledning af forhandlingerne om en plurilateral aftale om tjenesteydelser (forhandling)
 22.Forhøjelse af norsk told på landbrugsprodukter (forhandling)
 23.Dagsorden for næste møde
 24.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
 Bilag 1 - Valg af Den Europæiske Ombudsmand
Protokol (220 kb) Deltagerliste (64 kb)    Afstemning ved navneopråb (4924 kb) Bilag 1 (15 kb) 
 
Protokol (163 kb) Deltagerliste (52 kb) Afstemningsresultater (294 kb) Afstemning ved navneopråb (2162 kb)    
 
Protokol (278 kb) Deltagerliste (64 kb) Afstemningsresultater (576 kb) Afstemning ved navneopråb (4096 kb)    
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik