Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 3 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Ημερήσια διάταξη
 3.Κατάθεση εγγράφων
 4.Ανασκόπηση της Ιρλανδικής Προεδρίας, συμπεριλαμβανομένης της συμφωνίας για το ΠΔΠ (προτάσεις ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί )
 5.Πρόγραμμα της Λιθουανικής Προεδρίας (συζήτηση)
 6.Ώρα των ψηφοφοριών
  
6.1.Εκλογή του Διαμεσολαβητή (δεύτερος και τρίτος γύρος ψηφοφορίας)
  
6.2.Πολιτική συμφωνία για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ψηφοφορία)
  
6.3.Τροχοφόρα οχήματα (Τροποποίηση της απόφασης 97/836/ΕΚ («αναθεωρημένη συμφωνία του 1958»)) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.4.Τροχοφόρα οχήματα (Τροποποίηση της απόφασης του Συμβουλίου 2000/125/ΕΚ («παράλληλη συμφωνία»)) *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
  
6.5.Κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση: αίτηση EGF/2013/000 TA 2013 - τεχνική βοήθεια με πρωτοβουλία της Επιτροπής ***I (ψηφοφορία)
 7.Απονομή του Βραβείου Ζαχάρωφ (Πανηγυρική Συνεδρίαση)
 8.Ώρα των ψηφοφοριών (συνέχεια)
  
8.1.Έρευνες που πραγματοποιούνται από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ***II (ψηφοφορία)
  
8.2.Νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις σχετικά με ορισμένους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες ***I (ψηφοφορία)
  
8.3.Χρόνος διεξαγωγής των πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπής αερίων θερμοκηπίου ***I (ψηφοφορία)
  
8.4.Σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας ***I (ψηφοφορία)
  
8.5.Eφαρμογή ενισχυμένης συνεργασίας στον τομέα της φορολόγησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών (ψηφοφορία)
  
8.6.Υιοθέτηση του ευρώ από τη Λετονία την 1η Ιανουαρίου 2014 (ψηφοφορία)
  
8.7.Οδική ασφάλεια (ψηφοφορία)
  
8.8.Η κατάσταση των θεμελιωδών δικαιωμάτων: πρότυπα και πρακτικές στην Ουγγαρία (ψηφοφορία)
  
8.9.Οι πρόσφατες πλημμύρες στην Ευρώπη (ψηφοφορία)
  
8.10.Μεταρρύθμιση της διάρθρωσης του τραπεζικού τομέα της ΕΕ (ψηφοφορία)
  
8.11.Προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Καταπολέμηση της απάτης (ψηφοφορία)
  
8.12.To oλοκληρωμένο πλαίσιο εσωτερικού ελέγχου (ψηφοφορία)
 9.Αιτιολογήσεις ψήφου
 10.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 11.Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συζήτηση)
 12.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 13.Αναστολή λειτουργίας του ελληνικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού (συνέχεια της συζήτησης)
 14.Πρόγραμμα παρακολούθησης της υπηρεσίας NSA των ΗΠΑ, συμμετοχή υπηρεσιών αντικατασκοπείας κρατών μελών και ο αντίκτυπος αυτών στην ιδιωτική σφαίρα των πολιτών της ΕΕ (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη
 16.Η κατάσταση στην Αίγυπτο (συζήτηση)
 17.Βελτίωση των πρακτικών λεπτομερειών οργάνωσης των ευρωπαϊκών εκλογών του 2014 (συζήτηση)
 18.Επιθέσεις κατά των συστημάτων πληροφοριών ***I (συζήτηση)
 19.Εξαγωγές όπλων: εφαρμογή της κοινής θέσης του Συμβουλίου 2008/944/CFSP (συζήτηση)
 20.Χορήγηση περαιτέρω μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στη Γεωργία ***III (συζήτηση)
 21.Έναρξη διαπραγματεύσεων σχετικά με πολυμερή συμφωνία για τις υπηρεσίες (συζήτηση)
 22.Αύξηση των νορβηγικών δασμών επί των γεωργικών προϊόντων (συζήτηση)
 23.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 24.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
 Παράρτηµα 1 - Εκλογή του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή
Συνοπτικά πρακτικά (248 kb) Κατάσταση παρόντων (65 kb)    Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4924 kb) Παράρτημα 1 (15 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (217 kb) Κατάσταση παρόντων (52 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (327 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (1976 kb)    
 
Συνοπτικά πρακτικά (302 kb) Κατάσταση παρόντων (73 kb) Αποτελεσματα των ψηφοφοριων (607 kb) Απoτελέσματα τωv ψηφoφoριώv με ovoμαστική κλήση (4123 kb)    
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου