Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Pöytäkirja
Keskiviikko 3. heinäkuuta 2013 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Esityslista
 3.Vastaanotetut asiakirjat
 4.Irlannin puheenjohtajakauden tarkastelu, mukaan lukien monivuotista rahoituskehystä koskeva sopimus (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 5.Liettuan puheenjohtajakauden ohjelma (keskustelu)
 6.Äänestykset
  
6.1.Oikeusasiamiehen vaali (toinen ja kolmas äänestyskierros)
  
6.2.Monivuotista rahoituskehystä koskeva poliittinen sopimus (äänestys)
  
6.3.Pyörillä varustetut ajoneuvot (päätöksen 97/836/EY muuttaminen (vuoden 1958 tarkistettu sopimus)) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.4.Pyörillä varustetut ajoneuvot (päätöksen 2000/125/EY muuttaminen ("rinnakkaissopimus")) *** (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.5.Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotto: hakemus EGF/2013/000 TA 2013 - tekninen apu komission aloitteesta ***I (äänestys)
 7.Saharov-palkinnon luovuttaminen (juhlaistunto)
 8.Äänestykset (jatkoa)
  
8.1.Euroopan petostentorjuntaviraston (OLAF) tutkimukset ***II (äänestys)
  
8.2.Siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä koskevat lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset ***I (äänestys)
  
8.3.Kasvihuonekaasujen päästöoikeuksien huutokauppojen ajoitus ***I (äänestys)
  
8.4.Valtioiden rajat ylittävät vakavat terveysuhkat ***I (äänestys)
  
8.5.Tiiviimmän yhteistyön toteuttaminen finanssitransaktioveron alalla (äänestys)
  
8.6.Euron käyttöönottaminen Latviassa 1 päivänä tammikuuta 2014 (äänestys)
  
8.7.Liikenneturvallisuus (äänestys)
  
8.8.Perusoikeustilanne: standardit ja käytännöt Unkarissa (äänestys)
  
8.9.Viimeaikaiset tulvat Euroopassa (äänestys)
  
8.10.EU:n pankkialan rakenteiden uudistaminen (äänestys)
  
8.11.EU:n taloudellisten etujen suojaaminen – Petostentorjunta (äänestys)
  
8.12.Yhdennetyn sisäisen valvonnan kehys (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Kreikan kansallisen yleisradioyhtiön sulkeminen (keskustelu)
 12.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 13.Kreikan kansallisen yleisradioyhtiön sulkeminen (jatkoa keskustelulle)
 14.Yhdysvaltojen NSA-valvontaohjelma, eri jäsenvaltioiden valvontaelimet ja vaikutukset EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan (keskustelu)
 15.Esityslista
 16.Egyptin tilanne (keskustelu)
 17.Vuoden 2014 Euroopan parlamentin vaalien käytännön järjestelyt (keskustelu)
 18.Tietojärjestelmiin kohdistuvat hyökkäykset ***I (keskustelu)
 19.Asevienti: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano (keskustelu)
 20.Makrotaloudellisen lisärahoitusavun myöntäminen Georgialle ***III (keskustelu)
 21.Monenvälisestä palvelusopimuksesta käytävien neuvottelujen aloittaminen (keskustelu)
 22.Norjaan vietävien maataloustuotteiden tullimaksujen korotus (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Euroopan oikeusasiamiehen vaali
Pöytäkirja (223 kb) Läsnäololista (64 kb)    Nimenhuutoäänestykset (4924 kb) Liite 1 (15 kb) 
 
Pöytäkirja (176 kb) Läsnäololista (51 kb) Äänestysten tulokset (311 kb) Nimenhuutoäänestykset (1876 kb)    
 
Pöytäkirja (274 kb) Läsnäololista (64 kb) Äänestysten tulokset (572 kb) Nimenhuutoäänestykset (4188 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö