Ankstesnis 
 Kitas 
RCVVOTESPVTACRE
Protokolas
Trečiadienis, 2013 m. liepos 3 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Darbotvarkė
 3.Gauti dokumentai
 4.Airijos pirmininkavimo apžvalga, įskaitant susitarimą dėl DFP (pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 5.Lietuvos pirmininkavimo programa (diskusijos)
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Ombudsmeno rinkimai (antrasis ir trečiasis balsavimai)
  
6.2.Politinis susitarimas dėl daugiametės finansinės programos (balsavimas)
  
6.3.Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 97/836/EB (pataisytas 1958 m. susitarimas) keitimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.Ratinės transporto priemonės (Sprendimo 2000/125/EB (Paralelus susitarimas) keitimas) *** (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.5.Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimas (paraiška EGF/2013/000 TA 2013 – techninė pagalba Komisijos iniciatyva) ***I (balsavimas)
 7.Sacharovo premijos įteikimas (iškilmingas posėdis)
 8.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
8.1.Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekami tyrimai ***II (balsavimas)
  
8.2.Įstatymai ir kiti teisės aktai, susiję su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais ***I (balsavimas)
  
8.3.Šiltnamio efektą sukeliančių dujų apyvartinių taršos leidimų pardavimo aukcionuose terminai ***I (balsavimas)
  
8.4.Didelės tarpvalstybinės grėsmės sveikatai ***I (balsavimas)
  
8.5.Tvirtesnio bendradarbiavimo finansinių sandorių mokesčio srityje įgyvendinimas (balsavimas)
  
8.6.Euro įvedimas Latvijoje 2014 m. sausio 1 d. (balsavimas)
  
8.7.Kelių eismo sauga (balsavimas)
  
8.8.Pagrindinių teisių padėtis Vengrijoje: standartai ir praktika (balsavimas)
  
8.9.Neseniai Europoje įvykę potvyniai (balsavimas)
  
8.10.ES bankų sektoriaus struktūros reforma (balsavimas)
  
8.11.ES finansinių interesų apsauga. Kova su sukčiavimu (balsavimas)
  
8.12.Integruota vidaus kontrolės sistema (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Graikijos nacionalinio transliuotojo uždarymas (diskusijos)
 12.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 13.Graikijos nacionalinio transliuotojo uždarymas (diskusijų tęsinys)
 14.JAV Nacionalinės saugumo agentūros (NSA) sekimo programa, sekimą vykdančios tarnybos įvairiose valstybėse narėse ir poveikis ES piliečių privatumui (diskusijos)
 15.Darbotvarkė
 16.Padėtis Egipte (diskusijos)
 17.Geresnis 2014 m. Europos Parlamento rinkimų organizavimas (diskusijos)
 18.Atakos prieš informacines sistemas ***I (diskusijos)
 19.Ginklų eksportas: Tarybos bendrosios pozicijos 2008/944/CFSP įgyvendinimas (diskusijos)
 20.Papildoma makrofinansinė pagalba Gruzijai ***III (diskusijos)
 21.Derybų dėl daugiašalio susitarimo dėl paslaugų pradžia (diskusijos)
 22.Norvegijos muito mokesčių, taikomų žemės ūkio produktams, padidėjimas (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Ombudsmeno rinkimai
Protokolas (217 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (4924 kb) 1 Priedas (15 kb) 
 
Protokolas (210 kb) Dalyvių sąrašas (51 kb) Balsavimo rezultatai (503 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2324 kb)    
 
Protokolas (279 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (583 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (4282 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika