Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Trešdiena, 2013. gada 3. jūlijs - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Darba kārtība
 3.Dokumentu iesniegšana
 4.Pārskats par Īrijas prezidentūras paveikto, tostarp vienošanos par DFS (iesniegtie rezolūciju priekšlikumi)
 5.Lietuvas prezidentūras darbības programma (debates)
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Eiropas ombuda ievēlēšana (balsošanas otrā un trešā kārta)
  
6.2.Politiskā vienošanās par daudzgadu finanšu shēmu (balsošana)
  
6.3.Riteņu transportlīdzekļi (grozījumu izdarīšana Lēmumā 97/836/EK („Pārskatītais 1958. gada nolīgums”)) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.4.Riteņu transportlīdzekļi (grozījumu izdarīšana Lēmumā 2000/125/EK („Paralēlais nolīgums”)) *** (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.5.Eiropas Globalizācijas pielāgošanās fonda izmantošana: pieteikums EGF/2013/000 TA 2013 - tehniskā palīdzība pēc Komisijas iniciatīvas ***I (balsošana)
 7.Saharova balvas pasniegšana (svinīgā sēde)
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
8.1.Eiropas Biroja krāpšanas apkarošanai (OLAF) veiktās izmeklēšanas ***II (balsošana)
  
8.2.Normatīvo un administratīvo aktu koordinācija attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem ***I (balsošana)
  
8.3.Siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu izsoļu grafiks ***I (balsošana)
  
8.4.Nopietni pārrobežu veselības apdraudējumi ***I (balsošana)
  
8.5.Ciešākas sadarbības īstenošana finanšu darījumu nodokļa jomā (balsošana)
  
8.6.Euro ieviešana Latvijā 2014. gada 1. janvārī (balsošana)
  
8.7.Ceļu satiksmes drošība (balsošana)
  
8.8.Pamattiesību stāvoklis Ungārijā — standarti un prakse (balsošana)
  
8.9.Nesenie plūdi Eiropā (balsošana)
  
8.10.ES banku sektora struktūras pārveidošana (balsošana)
  
8.11.2011. gada ziņojums par ES finansiālo interešu aizsardzību – cīņa pret krāpšanu (balsošana)
  
8.12.Integrēta iekšējās kontroles sistēma (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Grieķijas sabiedriskās raidorganizācijas slēgšana (debates)
 12.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 13.Grieķijas sabiedriskās raidorganizācijas slēgšana (debašu turpinājums)
 14.ASV NSA īstenotās novērošanas programmas, novērošanas struktūras vairākās dalībvalstīs un ietekme uz ES pilsoņu privātumu (debates)
 15.Darba kārtība
 16.Stāvoklis Ēģiptē (debates)
 17.Eiropas Parlamenta 2014. gada vēlēšanu norises praktiskie aspekti (debates)
 18.Uzbrukumi informācijas sistēmām ***I (debates)
 19.Ieroču eksports — Padomes Kopējās nostājas 2008/944/KĀDP īstenošana (debates)
 20.Turpmākas makrofinansiālās palīdzības piešķiršana Gruzijai ***III (debates)
 21.Sarunu uzsākšana par daudzpusējo nolīgumu par pakalpojumiem (debates)
 22.Norvēģijas noteikto nodevu par lauksaimniecības produktiem palielinājums (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Eiropas ombuda ievēlēšana
Protokols (220 kb) Apmeklējumu reģistrs (64 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (4924 kb) 1 Pielikums (15 kb) 
 
Protokols (208 kb) Apmeklējumu reģistrs (51 kb) Balsošanas rezultāti (467 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2361 kb)    
 
Protokols (281 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (584 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (4161 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika