Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Zápisnica
Streda, 3. júla 2013 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Program schôdze
 3.Predložené dokumenty
 4.Bilancia írskeho predsedníctva vrátane dohody o VFR (predložené návrhy uznesení)
 5.Program činností litovského predsedníctva (rozprava)
 6.Hlasovanie
  6.1.Voľba ombudsmana (druhé a tretie kolo hlasovania)
  6.2.Politická dohoda o viacročnom finančnom rámci (hlasovanie)
  6.3.Kolesové vozidlá (zmena rozhodnutia Rady 97/836/ES („revidovaná dohoda z roku 1958“)) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.4.Kolesové vozidlá (zmena rozhodnutia Rady 2000/125/ES („paralelná dohoda“)) *** (článok 138 rokovacieho poriadku) (hlasovanie)
  6.5.Mobilizácia Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii: žiadosť EGF/2013/000 TA 2013 – technická pomoc na podnet Komisie ***I (hlasovanie)
 7.Udeľovanie Sacharovovej ceny (slávnostné zasadnutie)
 8.Hlasovanie (pokračovanie)
  8.1.Vyšetrovania vykonávané Európskym úradom pre boj proti podvodom (OLAF) ***II (hlasovanie)
  8.2.Zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia týkajúce sa podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov ***I (hlasovanie)
  8.3.Harmonogram aukcií emisných kvót skleníkových plynov ***I (hlasovanie)
  8.4.Závažné cezhraničné ohrozenia zdravia ***I (hlasovanie)
  8.5.Vykonávanie posilnenej spolupráce v oblasti dane z finančných transakcií (hlasovanie)
  8.6.Prijatie eura Lotyšskom od 1. januára 2014 (hlasovanie)
  8.7.Bezpečnosť cestnej premávky (hlasovanie)
  8.8.Situácia v oblasti základných práv: normy a postupy v Maďarsku (hlasovanie)
  8.9.Nedávne záplavy v Európe (hlasovanie)
  8.10.Reforma štruktúry bankového sektora EÚ (hlasovanie)
  8.11.Ochrana finančných záujmov EÚ – boj proti podvodom (hlasovanie)
  8.12.Integrovaný rámec vnútornej kontroly (hlasovanie)
 9.Vysvetlenia hlasovania
 10.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 11.Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (rozprava)
 12.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 13.Uzavretie gréckej štátnej vysielacej spoločnosti (pokračovanie rozpravy)
 14.Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ (rozprava)
 15.Program schôdze
 16.Situácia v Egypte (rozprava)
 17.Organizácia volieb do Európskeho parlamentu v roku 2014 (rozprava)
 18.Útoky na informačné systémy ***I (rozprava)
 19.Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (rozprava)
 20.Ďalšia makrofinančná pomoc Gruzínsku ***III (rozprava)
 21.Začatie rokovaní o viacstrannej dohode o službách (rozprava)
 22.Zvýšenie nórskych ciel na poľnohospodárske výrobky (rozprava)
 23.Program rokovania na nasledujúci deň
 24.Skončenie rokovania
 Prezenčná listina
 Príloha 1 – Voľba európskeho ombudsmana
Zápisnica (219 kb) Prezenčná listina (64 kb)    Hlasovania podľa mien (4924 kb) Príloha 1 (15 kb) 
 
Zápisnica (206 kb) Prezenčná listina (51 kb) Výsledky hlasovaní (437 kb) Hlasovania podľa mien (2202 kb)    
 
Zápisnica (281 kb) Prezenčná listina (65 kb) Výsledky hlasovaní (643 kb) Hlasovania podľa mien (4163 kb)    
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia