Prejšnje 
 Naslednje 
RCVVOTESPVTACRE
Zapisnik
Sreda, 3. julij 2013 - Strasbourg
 1.Otvoritev seje
 2.Dnevni red
 3.Predložitev dokumentov
 4.Pregled irskega predsedstva, vključno z dogovorom o večletnem finančnem okviru (vloženi predlogi resolucij)
 5.Program dejavnosti litovskega predsedstva (razprava)
 6.Čas glasovanja
  
6.1.Izvolitev varuha človekovih pravic (drugo in tretje glasovanje)
  
6.2.Politični sporazum o večletnem finančnem okviru (glasovanje)
  
6.3.Cestna vozila (sprememba Sklepa Sveta 97/836/ES („Revidiran sporazum iz leta 1958“)) *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Cestna vozila (sprememba Sklepa Sveta 2000/125/ES („Vzporedni sporazum“)) *** (člen 138 Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji: vloga EGF/2013/000 TA 2013 - tehnična pomoč na pobudo Komisije ***I (glasovanje)
 7.Podelitev nagrade Saharova (slavnostna seja)
 8.Čas glasovanja (nadaljevanje)
  
8.1.Preiskave, ki jih izvaja Evropski urad za boj proti goljufijam (OLAF) ***II (glasovanje)
  
8.2.Zakoni in drugi predpisi o kolektivnih naložbenih podjemih za vlaganja v prenosljive vrednostne papirje ***I (glasovanje)
  
8.3.Časovni načrt za prodajo pravic do emisije toplogrednih plinov na dražbi ***I (glasovanje)
  
8.4.Resne čezmejne nevarnosti za zdravje ***I (glasovanje)
  
8.5.Izvajanje okrepljenega sodelovanja na področju davka na finančne transakcije (glasovanje)
  
8.6.Uvedba eura v Latviji 1. januarja 2014 (glasovanje)
  
8.7.Varnost v cestnem prometu (glasovanje)
  
8.8.Razmere na področju temeljnih pravic: standardi in prakse na Madžarskem (glasovanje)
  
8.9.Nedavne poplave v Evropi (glasovanje)
  
8.10.Reforma strukture bančnega sektorja EU (glasovanje)
  
8.11.Zaščita finančnih interesov EU – boj proti goljufijam (glasovanje)
  
8.12.Integriran okvir notranje kontrole (glasovanje)
 9.Obrazložitve glasovanja
 10.Popravki in namere glasovanja
 11.Zaprtje grške nacionalne javne radiotelevizije (razprava)
 12.Sprejetje zapisnika predhodne seje
 13.Zaprtje grške nacionalne javne radiotelevizije (nadaljevanje razprave)
 14.Program agencije ZDA za nacionalno varnost za spremljanje, organi za nadzor v različnih državah članicah in vpliv na zasebnost državljanov EU (razprava)
 15.Dnevni red
 16.Razmere v Egiptu (razprava)
 17.Praktični dogovori za izvedbo evropskih volitev leta 2014 (razprava)
 18.Napadi na informacijske sisteme ***I (razprava)
 19.Izvoz orožja: izvajanje skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP (razprava)
 20.Nadaljnja makrofinančna pomoč Gruziji ***III (razprava)
 21.Začetek pogajanj o večstranskem sporazumu o storitvah (razprava)
 22.Dvig uvoznih dajatev na kmetijske proizvode na Norveškem (razprava)
 23.Dnevni red naslednje seje
 24.Zaključek seje
 SEZNAM NAVZOČIH
 Priloga 1 - Izvolitev evropskega varuha človekovih pravic
Zapisnik (220 kb) Seznam navzočih (64 kb)    Izid poimenskega glasovanja (4924 kb) Priloga 1 (15 kb) 
 
Zapisnik (206 kb) Seznam navzočih (51 kb) Izidi glasovanj (318 kb) Izid poimenskega glasovanja (1888 kb)    
 
Zapisnik (272 kb) Seznam navzočih (65 kb) Izidi glasovanj (572 kb) Izid poimenskega glasovanja (4164 kb)    
Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov