Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 3 juli 2013 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Föredragningslista
 3.Inkomna dokument
 4.Utvärdering av det irländska ordförandeskapet, inklusive överenskommelsen om den fleråriga budgetramen (ingivna resolutionsförslag)
 5.Det litauiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 6.Omröstning
  6.1.Val av ombudsman (andra och tredje valomgången)
  6.2.Den politiska överenskommelsen om den fleråriga budgetramen (omröstning)
  6.3.Hjulförsedda fordon (ändring av beslut 97/836/EG (”Reviderad överenskommelse av år 1958”)) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.4.Hjulförsedda fordon (ändring av beslut 2000/125/EG (parallellöverenskommelsen)) *** (artikel 138 i arbetsordningen) (omröstning)
  6.5.Utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter: ansökan EGF/2013/000 TA 2013 – tekniskt stöd på kommissionens initiativ ***I (omröstning)
 7.Utdelning av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 8.Omröstning (fortsättning)
  8.1.Utredningar som utförs av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (Olaf) ***II (omröstning)
  8.2.Lagar och andra författningar som avser företag för kollektiva investeringar i överlåtbara värdepapper ***I (omröstning)
  8.3.Tidsschemat för auktioner av utsläppsrätter för växthusgaser ***I (omröstning)
  8.4.Allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa ***I (omröstning)
  8.5.Genomförande av det fördjupade samarbetet på området för skatt på finansiella transaktioner (omröstning)
  8.6.Lettlands införande av euron den 1 januari 2014 (omröstning)
  8.7.Trafiksäkerhet (omröstning)
  8.8.Situationen vad gäller grundläggande rättigheter: standarder och praxis i Ungern (omröstning)
  8.9.Den senaste tidens översvämningar i Europa (omröstning)
  8.10.Reformen av banksektorns struktur inom EU (omröstning)
  8.11.Skydd av EU:s ekonomiska intressen – kampen mot bedrägerier (omröstning)
  8.12.Den integrerade ramen för intern kontroll (omröstning)
 9.Röstförklaringar
 10.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 11.Stängning av det statliga radio- och tv-bolaget i Grekland (debatt)
 12.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 13.Stängning av det statliga radio- och tv-bolaget i Grekland (fortsättning på debatten)
 14.Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet (debatt)
 15.Föredragningslista
 16.Situationen i Egypten (debatt)
 17.De praktiska organisationsmetoderna i samband med valet till Europaparlamentet 2014 (debatt)
 18.Angrepp mot informationssystem ***I (debatt)
 19.Vapenexport: genomförande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp (debatt)
 20.Ytterligare makroekonomiskt stöd till Georgien ***III (debatt)
 21.Inledande av förhandlingar om ett plurilateralt avtal om tjänster (debatt)
 22.Höjning av norska tullar på jordbruksprodukter (debatt)
 23.Föredragningslista för nästa sammanträde
 24.Avslutande av sammanträdet
 Närvarolista
 Bilaga 1 - Val av Europeisk ombudsman
Protokoll (223 kb) Närvarolista (64 kb)    Omröstningar med namnupprop (4924 kb) Bilaga 1 (15 kb) 
 
Protokoll (164 kb) Närvarolista (51 kb) Omröstningsresultat (287 kb) Omröstningar med namnupprop (1871 kb)    
 
Protokoll (277 kb) Närvarolista (65 kb) Omröstningsresultat (572 kb) Omröstningar med namnupprop (4182 kb)    
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy