Indeks 
Zapisnik
PDF 274kWORD 205k
Srijeda, 3. srpnja 2013. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Dnevni red
 3.Podnošenje dokumenata
 4.Ocjena irskog predsjedanja, uključujući sporazum o višegodišnjem financijskom okviru (podneseni prijedlozi rezolucija)
 5.Program aktivnosti litavskog predsjedanja (rasprava)
 6.Glasovanje
  
6.1.Izbor Europskog ombudsmana (drugi i treći krug glasovanja)
  
6.2.Politički dogovor o višegodišnjem financijskom okviru (glasovanje)
  
6.3.Vozila na kotačima (Izmjena Odluke 97/836/EZ („Revidirani sporazum iz 1958.”) *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Vozila na kotačima (Izmjena Odluke Vijeća 2000/125/EZ („Usporedni sporazum”) *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.5.Upotreba sredstava Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji: zahtjev EGF/2013/000 TA 2013 ‒ tehnička pomoć na inicijativu Komisije ***I (glasovanje)
 7.Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)
 8.Glasovanje (nastavak)
  
8.1.Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) ***II (glasovanje)
  
8.2.Zakoni i drugi propisi koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ***I (glasovanje)
  
8.3.Vrijeme dražbe naknada za stakleničke plinove ***I (glasovanje)
  
8.4.Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju ***I (glasovanje)
  
8.5.Provedba pojačane suradnje na području poreza na financijske transakcije (glasovanje)
  
8.6.Uvođenje eura u Latviji 1. siječnja 2014. (glasovanje)
  
8.7.Sigurnost cestovnog prometa (glasovanje)
  
8.8.Stanje temeljnih prava: standardi i prakse u Mađarskoj (glasovanje)
  
8.9.Nedavne poplave u Europi (glasovanje)
  
8.10.Restrukturiranje bankarskog sektora EU-a (glasovanje)
  
8.11.Zaštita financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (glasovanje)
  
8.12.Integrirani okvir unutarnje kontrole (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Zatvaranje grčke javne državne televizije (rasprava)
 12.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 13.Zatvaranje grčke javne državne televizije (nastavak rasprave)
 14.Program nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajne službe u raznim državama članicama i utjecaj na privatnost građana EU-a (rasprava)
 15.Dnevni red
 16.Stanje u Egiptu (rasprava)
 17.Praktične pripreme za održavanje europskih izbora 2014. (rasprava)
 18.Napadi na informacijske sustave ***I (rasprava)
 19.Izvoz oružja: provedba zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (rasprava)
 20.Dodatna makrofinancijska pomoć Gruziji ***III (rasprava)
 21.Otvaranje pregovora o plurilateralnom sporazumu u sektoru usluga (rasprava)
 22.Povećanje norveških carina na poljoprivredne proizvode (rasprava)
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zaključenje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1. - Izbor Europskog ombudsmana


PREDSJEDA Martin SCHULZ
predsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:05 h.


2. Dnevni red

U skladu s člankom 140. stavkom 2. Poslovnika i u suglasnosti s klubovima zastupnika, predsjednik predlaže da se iz dnevnog reda za četvrtak izbriše rasprava o stanju civilnog društva u Egiptu (članak 122. Poslovnika) (točka 148. dnevnog reda) zbog odluke da se rasprava o istoj temi održi danas poslije podne (točka 14. zapisnika od 1.7.2013.).

Govorio je Hannes Swoboda u ime kluba S&D, koji želi da točka ostane na dnevnom redu. Predsjednik je podsjetio da prema Poslovniku održavanje rasprava u istom tjednu o istoj temi nije dopušteno. Predsjednik stoga predlaže da se rasprava u četvrtak naslovi „Rizici povezani s razvojem situacije u Egiptu.

Parlament pristaje na taj prijedlog.


3. Podnošenje dokumenata

Dokument koji je podnijela Komisija (članak 314. UFEU-a):

- nacrt općeg proračuna EU-a za financijsku godinu 2014. (COM(2013)0450 - 2013/2145(BUD))

nadležni: BUDG
mišljenje: svi odbori


4. Ocjena irskog predsjedanja, uključujući sporazum o višegodišnjem financijskom okviru (podneseni prijedlozi rezolucija)

Izjave Vijeća i Komisije: ocjena irskog predsjedanja, uključujući sporazum o višegodišnjem financijskom okviru (2012/2799(RSP))

Rasprava je održana 2. srpnja 2013. (točka 6. zapisnika od 2.7.2013.).

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuje rasprava na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Helga Trüpel, Isabelle Durant i François Alfonsi u ime kluba Verts/ALE o reviziji irskog predsjedanja, uključujući Ugovor o višegodišnjem financijskom okviru (2012/2799(RSP)) (B7-0332/2013);

- Guy Verhofstadt, Anne E. Jensen i Jan Mulder u ime kluba ALDE o reviziji irskog predsjedanja, uključujući sporazum o VFO-u (2012/2799(RSP)) (B7-0334/2013);

- Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL o reviziji irskog predsjedanja, uključujući sporazum o VFO-u ‒ izjava Vijeća i Komisije (2012/2799(RSP)) (B7-0335/2013);

- Richard Ashworth u ime kluba ECR o reviziji irskog predsjedanja, uključujući sporazum o višegodišnjem financijskom okviru (2012/2799(RSP)) (B7-0339/2013);

- Joseph Daul, Alain Lamassoure i Jean-Luc Dehaene u ime kluba PPE, Hannes Swoboda i Ivailo Kalfin u ime kluba S&D o političkom dogovoru o višegodišnjem financijskom okviru 2014. – 2020. (2012/2799(RSP)) (B7-0340/2013).

Glasovanje: točka 6.2 zapisnika od 3.7.2013.


5. Program aktivnosti litavskog predsjedanja (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: program aktivnosti litavskog predsjedanja (2012/2800(RSP))

Dalia Grybauskaitė (vršiteljica dužnosti predsjednice Vijeća) i José Manuel Barroso (predsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Joseph Daul u ime kluba PPE, Hannes Swoboda u ime kluba S&D, Cecilia Wikström u ime kluba ALDE, Jill Evans u ime kluba Verts/ALE, Valdemar Tomaševski u ime kluba ECR, Gabriele Zimmer u ime kluba GUE/NGL i Rolandas Paksas u ime kluba EFD.

PREDSJEDA Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

Govorili su: Liisa Jaakonsaari radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Rolandasu Paksasu, koji je na pitanje odgovorio, Bruno Gollnisch, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Cecilia Wikström, Vytautas Landsbergis, Vilija Blinkevičiūtė, Leonidas Donskis, Hélène Flautre, Paweł Robert Kowal, Takis Hadjigeorgiou, Frank Vanhecke, Francisco Sosa Wagner, Herbert Reul, Enrique Guerrero Salom, Charles Goerens, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Jean-Pierre Audy, Libor Rouček, Chris Davies, Satu Hassi, Mirosław Piotrowski, Edit Herczog, Graham Watson, Tatjana Ždanoka, Vytautas Landsbergis radi postavljanja pitanja podizanjem plave kartice Mirosławu Piotrowskom, koji nije bio prisutan, te Grahamu Watsonu, koji je na pitanje odgovorio, Jacek Protasiewicz, András Gyürk, Patrizia Toia i Sophia in 't Veld.

PREDSJEDA László SURJÁN
potpredsjednik

Govorili su: Tunne Kelam, Glenis Willmott, Mirosław Piotrowski o govoru Vytautasa Landsbergisa, Dubravka Šuica, Mojca Kleva Kekuš, Lambert van Nistelrooij, Wojciech Michał Olejniczak, Laima Liucija Andrikienė i Pervenche Berès.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Jerzy Buzek, Zigmantas Balčytis, Andrew Henry William Brons, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė i Csaba Sándor Tabajdi.

Govorili su: Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) i Dalia Grybauskaitė.

Rasprava je zaključena.


PREDSJEDA Martin SCHULZ
predsjednik

6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Izbor Europskog ombudsmana (drugi i treći krug glasovanja)

Predsjednik je podsjetio da jučer ni jedan kandidat nije dobio apsolutnu većinu danih glasova (vidi točku 7.1. zapisnika od 2.7.2013.).

Predsjednik je podsjetio na odredbe članka 204. stavka 5. Poslovnika i najavio da će se obaviti elektroničko i tajno glasovanje.

Predsjednik je izjavio da su podnesene sljedeće kandidature:

- Ria Oomen-Ruijten

- Emily O'Reilly

- Dagmar Roth-Behrendt

- Francesco Enrico Speroni.

(Alex Brenninkmeijer i Markus Jaeger povukli su svoje kandidature.)

Predsjednik je utvrdio da su ispunjeni uvjeti za izbor jer je prisutno više od polovice zastupnika.

Pristupilo se glasovanju:

broj zastupnika koji su glasovali: 688

neispunjeni ili nevažeći glasački listići: 48

dani glasovi: 640

potrebna većina: 321

(Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku.)

Dobiveni glasovi:

- Ria Oomen-Ruijten: 248

- Emily O'Reilly: 232

- Dagmar Roth-Behrendt: 120

- Francesco Enrico Speroni: 40

Predsjednik je utvrdio da ni jedan kandidat nije dobio većinu danih glasova i da je potreban treći krug glasovanja.

Podsjetio je na odredbe članka 204. stavka 5. podstavka 2. Poslovnika i najavio treći krug glasovanja s dva kandidata koji su dobili najveći broj glasova u drugom krugu, a to su Emily O'Reilly i Ria Oomen-Ruijten.

Obavljeno je tajno glasovanje.

broj zastupnika koji su glasovali: 698

neispunjeni ili nevažeći glasački listići: 63

dani glasovi: 635

potrebna većina: 318

(Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku.)

Dobiveni glasovi:

- Emily O'Reilly: 359

- Ria Oomen-Ruijten: 276

Nakon rezultata trećeg kruga glasovanja, predsjednik je objavio da je Emily O'Reilly izabrana za europskog ombudsmana (P7_TA(2013)0303).

Predsjednik joj je čestitao na izboru i pozvao, u skladu s člankom 204. stavkom 7. Poslovnika, da prisegne pred Sudom.

Nakon što prisegne pred Sudom, njezin će mandat imati pravni učinak od 1. listopada 2013.

Govorili su

Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) kako bi čestitao Emily O'Reilly.


6.2. Politički dogovor o višegodišnjem financijskom okviru (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0332/2013, B7-0334/2013, B7-0335/2013, B7-0339/2013 i B7-0340/2013

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B7-0332/2013

Odbijen

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0334/2013

(koji zamjenjuje B7-0334/2013, B7-0335/2013 i B7-0339/2013):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Joseph Daul, Alain Lamassoure i Jean-Luc Dehaene u ime kluba PPE,

Hannes Swoboda i Ivailo Kalfin u ime kluba S&D

Guy Verhofstadt i Anne E. Jensen u ime kluba ALDE

Usvojen (P7_TA(2013)0304)

(Prijedlog rezolucije B7-0340/2013 se ne razmatra.)

Govorili su

Ivailo Kalfin kako bi podnio usmeni amandman koji je prihvaćen.

PREDSJEDA Othmar KARAS
potpredsjednik


6.3. Vozila na kotačima (Izmjena Odluke 97/836/EZ („Revidirani sporazum iz 1958.”) *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka na prijedlog Odluke Vijeća o izmjeni Odluke 97/836/EZ s ciljem pristupanja Europske zajednice Sporazumu Gospodarske komisije Ujedinjenih naroda za Europu o donošenju jednoobraznih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji se mogu ugraditi i/ili upotrijebiti u vozilima na kotačima i uvjetima za uzajamno priznavanje homologacija dodijeljenih na temelju tih propisa („Revidirani sporazum iz 1958.”) [05978/2013 - C7-0069/2013 - 2012/0099(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Vital Moreira (A7-0192/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0305)

Parlament daje suglasnost na prijedlog odluke Vijeća.


6.4. Vozila na kotačima (Izmjena Odluke Vijeća 2000/125/EZ („Usporedni sporazum”) *** (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Preporuka na nacrt Odluke Vijeća o izmjeni Odluke 2000/125/EZ od 31. siječnja 2000. o zaključivanju Sporazuma o uvođenju globalnih tehničkih propisa za vozila na kotačima, opremu i dijelove koji se mogu ugraditi u vozila na kotačima i/ili upotrijebiti na njima („Usporedni sporazum”) [05975/2013 - C7-0071/2013- 2012/0098(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Vital Moreira (A7-0194/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2013)0306)

Parlament daje suglasnost na nacrt odluke Vijeća.


6.5. Upotreba sredstava Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji: zahtjev EGF/2013/000 TA 2013 ‒ tehnička pomoć na inicijativu Komisije ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o aktiviranju Europskog fonda za prilagodbe globalizaciji u skladu s točkom 28. Međuinstitucionalnog sporazuma od 17. svibnja 2006. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini i dobrom financijskom upravljanju (zahtjev EGF/2013/000 TA 2013 ‒ tehnička pomoć na inicijativu Komisije) [COM(2013)0291 - C7-0126/2013- 2013/2087(BUD)] - Odbor za proračune. Izvjestiteljica: Alda Sousa (A7-0243/2013)

(Potrebna kvalificirana većina i tri petine glasova)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0307)


PREDSJEDA Gianni PITTELLA
potpredsjednik

7. Dodjela nagrade „Saharov” (svečana sjednica)

Od 12:00 do 12:30 h u Parlamentu je održana svečana sjednica povodom dodjele nagrade „Saharov” Guillermu Fariñasu, dobitniku nagrade 2010. godine.


PREDSJEDA Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su, prije glasovanja, Marek Henryk Migalski i Hannes Swoboda.

8. Glasovanje (nastavak)

8.1. Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) ***II (glasovanje)

Preporuka za drugo čitanje o stajalištu Vijeća u prvom čitanju radi donošenja Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o istragama koje provodi Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) i stavljanju izvan snage Uredbe (EZ) br. 1073/1999 Europskog parlamenta i Vijeća te Uredbe Vijeća (Euratom) br. 1074/1999 [17427/1/2012 - C7-0051/2013- 2006/0084(COD)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Ingeborg Gräßle (A7-0225/2013)

(Potrebna kvalificirana većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

STAJALIŠTE VIJEĆA

Proglašeno odobrenim (P7_TA(2013)0308)

Govorili su

Michael Theurer, predsjednik Odbora CONT, prije glasovanja, kako bi zatražio pojašnjenje nekih informacija koje je zastupnicima poslao glavni direktor Europskog ureda za borbu protiv prijevara (OLAF).


8.2. Zakoni i drugi propisi koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Direktiva 2009/65/EZ o usklađivanju zakona i drugih propisa koji se odnose na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) na području depozitne banke, politike primitaka i kazni [COM(2012)0350 - C7-0178/2012- 2012/0168(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sven Giegold (A7-0125/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0309)

Sven Giegold, izvjestitelj, predlaže da se glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgodi u skladu s člankom 57. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je prihvatio ovaj prijedlog. Time se smatra da je predmet ponovno vraćen nadležnom odboru.


8.3. Vrijeme dražbe naknada za stakleničke plinove ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Direktive 2003/87/EC za pojašnjenje provizija u vrijeme dražbe naknada za stakleničke plinove [COM(2012)0416 - C7-0203/2012- 2012/0202(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Matthias Groote (A7-0046/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0310)

Matthias Groote, izvjestitelj, predlaže da se glasovanje o nacrtu zakonodavne rezolucije odgodi u skladu s člankom 57. stavkom 2. Poslovnika.

Parlament je prihvatio ovaj prijedlog elektroničkim glasovanjem (370 za, 312 protiv i 16 uzdržanih). Time se smatra da je predmet ponovno vraćen nadležnom odboru.


8.4. Ozbiljne prekogranične prijetnje zdravlju ***I (glasovanje)

Izvješće o nacrtu Odluke Europskog parlamenta i Vijeća o ozbiljnim prekograničnim prijetnjama zdravlju [COM(2011)0866 - C7-0488/2011- 2011/0421(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravstvo i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Gilles Pargneaux (A7-0337/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0311)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0311)


8.5. Provedba pojačane suradnje na području poreza na financijske transakcije (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Vijeća o provedbi pojačane suradnje na području poreza na financijske transakcije [COM(2013)0071 - 2013/0045(CNS)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Anni Podimata (A7-0230/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren s izmjenama (P7_TA(2013)0312)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0312)


8.6. Uvođenje eura u Latviji 1. siječnja 2014. (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o uvođenju eura u Latviji 1. siječnja 2014. [COM(2013)0345 - 2013/0190(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Burkhard Balz (A7-0237/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0313)

Govorili su

Burkhard Balz (izvjestitelj) kako bi se požalio na izostanak rasprave o svom izvješću na plenarnoj sjednici.


8.7. Sigurnost cestovnog prometa (glasovanje)

Prijedlog rezolucije B7-0318/2013 (2013/2670(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0314)


8.8. Stanje temeljnih prava: standardi i prakse u Mađarskoj (glasovanje)

Izvješće o stanju temeljnih prava: standardi i prakse u Mađarskoj (u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 16. veljače 2012.) [2012/2130(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Rui Tavares (A7-0229/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub zastupnika ALDE)

Odbijen

PRIJEDLOG REZOLUCIJE ODBORA LIBE

Usvojen (P7_TA(2013)0315)


8.9. Nedavne poplave u Europi (glasovanje)

Prijedlozi rezolucija B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 i B7-0324/2013 (2013/2683(RSP))

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG ZAJEDNIČKE REZOLUCIJE RC-B7-0319/2013

(kojom se zamjenjuje B7-0319/2013, B7-0320/2013, B7-0321/2013, B7-0322/2013, B7-0323/2013 i B7-0324/2013):

koji su podnijeli sljedeći zastupnici:

Lambert van Nistelrooij, Richard Seeber, Ildikó Gáll-Pelcz, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, Danuta Maria Hübner, Marian-Jean Marinescu, Rosa Estaràs Ferragut, Jan Olbrycht, Hermann Winkler, Zofija Mazej Kukovič, Joachim Zeller i Tamás Deutsch u ime kluba PPE,

Libor Rouček, Richard Falbr, Zuzana Brzobohatá, Olga Sehnalová, Vojtěch Mynář, Pavel Poc, María Irigoyen Pérez i Eric Andrieu u ime kluba S&D,

Michael Theurer, Angelika Werthmann, Nadja Hirsch i Marielle de Sarnez u ime kluba ALDE,

Elisabeth Schroedter, Rebecca Harms, Bas Eickhout i Nikos Chrysogelos u ime kluba Verts/ALE,

Oldřich Vlasák, Tomasz Piotr Poręba i Ryszard Czarnecki u ime kluba ECR,

Jiří Maštálka i Jaromír Kohlíček u ime kluba GUE/NGL.

Usvojen (P7_TA(2013)0316)


8.10. Restrukturiranje bankarskog sektora EU-a (glasovanje)

Izvješće o restrukturiranju bankarskog sektora EU-a [2013/2021(INI)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Arlene McCarthy (A7-0231/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0317)


8.11. Zaštita financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara (glasovanje)

Izvješće o godišnjem izvješću iz 2011. o zaštiti financijskih interesa EU-a – borba protiv prijevara [2012/2285(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestitelj: Derek Vaughan (A7-0197/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2013)0318)


8.12. Integrirani okvir unutarnje kontrole (glasovanje)

Izvješće o integriranom okviru unutarnje kontrole [2012/2291(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Andrea Češková (A7-0189/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub zastupnika S&D)

Usvojen (P7_TA(2013)0319)


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Politički dogovor o višegodišnjem financijskom okviru - B7-0332/2013, RC-B7-0334/2013

Sergio Paolo Francesco Silvestris, Daniël van der Stoep, Jim Higgins, Izaskun Bilbao Barandica, Adam Bielan, Ramon Tremosa i Balcells, Francesco De Angelis, Peter Jahr, George Lyon, Kay Swinburne, Diane Dodds, Marta Andreasen, Daniel Hannan i Seán Kelly

Preporuka za drugo čitanje Ingeborg Gräßle - A7-0225/2013
Marina Yannakoudakis, Petri Sarvamaa, Salvatore Iacolino, Daniel Hannan i Seán Kelly

Izvješće Sven Giegold - A7-0125/2013

Kay Swinburne

Izvješće Matthias Groote - A7-0046/2013

Zofija Mazej Kukovič, Petri Sarvamaa, Romana Jordan, Martina Anderson, Daniël van der Stoep, Izaskun Bilbao Barandica, Alfredo Antoniozzi, Maria do Céu Patrão Neves, George Lyon, Kay Swinburne i Zbigniew Ziobro

Izvješće Gilles Pargneaux - A7-0337/2012

Joseph Cuschieri, Charles Tannock, Jim Higgins, Alfredo Antoniozzi, Kay Swinburne i Diane Dodds

Izvješće Anni Podimata - A7-0230/2013

Marlene Mizzi, Marina Yannakoudakis, Vicky Ford, Raffaele Baldassarre, Francesco De Angelis, Romana Jordan, Daniël van der Stoep, Emer Costello, Roberta Angelilli, Ewald Stadler, George Lyon, Kay Swinburne, Giommaria Uggias i Daniel Hannan

Sigurnost cestovnog prometa - B7-0318/2013

Roberta Angelilli i Diane Dodds

Izvješće Rui Tavares - A7-0229/2013

Krisztina Morvai, Daniël van der Stoep, Csaba Sógor, Fabrizio Bertot, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro, Ewald Stadler, Diane Dodds, Paul Murphy, David Campbell Bannerman i László Tőkés

Nedavne poplave u Europi - RC-B7-0319/2013

Charles Tannock, Adam Bielan, Zbigniew Ziobro i Diane Dodds

Izvješće Arlene McCarthy - A7-0231/2013

Marlene Mizzi, Petru Constantin Luhan, Roberta Angelilli, Charles Tannock i Ewald Stadler

Izvješće Derek Vaughan - A7-0197/2013

Petru Constantin Luhan i Diane Dodds


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:40 h, a nastavljena u 15:00 h.)

PREDSJEDA Roberta ANGELILLI
potpredsjednica

11. Zatvaranje grčke javne državne televizije (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: zatvaranje grčke javne državne televizije (2013/2684(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) i Maroš Šefčovič (potpredsjednik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Jean-Paul Gauzès u ime kluba PPE, Theodoros Skylakakis u ime kluba ALDE, Daniel Cohn-Bendit u ime kluba Verts/ALE koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Papanikolaou, Tomasz Piotr Poręba u ime kluba ECR koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Georgios Papanikolaou, Nikolaos Chountis u ime kluba GUE/NGL koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Nikolaos Salavrakos u ime kluba EFD koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Niki Tzavela, Ewald Stadler, nezavisni zastupnik, koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Krisztina Morvai, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou koja je također odgovorila na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Kriton Arsenis i Rebecca Harms, Petra Kammerevert, Hannu Takkula, Nikos Chrysogelos, Mirosław Piotrowski, Charalampos Angourakis, Matteo Salvini, Doris Pack koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Ewald Stadler, Kinga Göncz, Jorgo Chatzimarkakis koji je također odgovorio na dva pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Georgios Koumoutsakos i Jean-Marie Cavada, Theodor Dumitru Stolojan koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Niki Tzavela, Dimitrios Droutsas, Renate Weber, Marco Scurria, Tanja Fajon, Ivo Vajgl, Georgios Papanikolaou, Josef Weidenholzer, Frank Engel koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Victor Boştinaru, Sylvana Rapti, Romana Jordan, Sergio Gaetano Cofferati i Ivo Belet.

Rasprava je prekinuta na ovoj točki.

(Nastavak rasprave, točka 13. zapisnika od 3.7.2013.)


12. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.


13. Zatvaranje grčke javne državne televizije (nastavak rasprave)

(Početak rasprave: točka 11. zapisnika od 3.7.2013.)

Izjave Vijeća i Komisije: zatvaranje grčke javne državne televizije (2013/2684(RSP))

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Licia Ronzulli, Sophocles Sophocleous, Marielle de Sarnez, Tarja Cronberg, Paul Murphy i Andreas Mölzer.

Govorili su: Maroš Šefčovič i Vytautas Leškevičius.

Govorila je Doris Pack kako bi prosvjedovala protiv neprimjerenih riječi Paula Murphyja o Trojci (predsjednica joj daje za pravo).

Rasprava je zaključena.


14. Program nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajne službe u raznim državama članicama i utjecaj na privatnost građana EU-a (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: program nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajne službe u raznim državama članicama i utjecaj na privatnost građana EU-a (2013/2682(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) dao je izjavu.

PREDSJEDA Edward McMILLAN-SCOTT
potpredsjednik

Viviane Reding (potpredsjednica Komisije) je dala izjavu.

Govorili su: Manfred Weber u ime kluba PPE, Dimitrios Droutsas u ime kluba S&D, Sophia in 't Veld u ime kluba ALDE, Jan Philipp Albrecht u ime kluba Verts/ALE, Timothy Kirkhope u ime kluba ECR koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Graham Watson, Cornelia Ernst u ime kluba GUE/NGL, Niki Tzavela u ime kluba EFD koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jörg Leichtfried, Hans-Peter Martin, nezavisni zastupnik, Axel Voss koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Claude Moraes, Sarah Ludford koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Marc Tarabella, Yannick Jadot, Adam Bielan, Marie-Christine Vergiat, Gerard Batten koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Sophia in 't Veld, Andreas Mölzer, Véronique Mathieu Houillon, Juan Fernando López Aguilar koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Licia Ronzulli, Marielle de Sarnez, Judith Sargentini, Geoffrey Van Orden koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Liisa Jaakonsaari, Fiorello Provera koji je, osim toga, odgovorio na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Eva Lichtenberger, Salvatore Iacolino, Sylvie Guillaume, Norica Nicolai, Elmar Brok, Birgit Sippel, Christian Ehler, Josef Weidenholzer i Georgios Papanikolaou.

PREDSJEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

Govorili su: Véronique De Keyser, Carlos Coelho, Carmen Romero López, Roberta Metsola i Bernd Lange.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Seán Kelly, Phil Prendergast, Ana Miranda, Kyriacos Triantaphyllides, Andrew Henry William Brons, Jörg Leichtfried, Sandrine Bélier, Paul Murphy, Krisztina Morvai, Susy De Martini, Ioan Mircea Paşcu, Indrek Tarand, Inês Cristina Zuber, Franz Obermayr, Monika Flašíková Beňová, Sophocles Sophocleous i Ivo Vajgl.

Govorili su: Viviane Reding i Vytautas Leškevičius.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Carl Schlyter, Yannick Jadot, Raül Romeva i Rueda, Ana Miranda, Bart Staes, Catherine Grèze i Malika Benarab-Attou u ime kluba Verts/ALE o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama i programima u raznim državama članicama i njihovu utjecaju na privatnost građana EU-a (2013/2682(RSP)) (B7-0336/2013);

- Axel Voss, Manfred Weber i Véronique Mathieu Houillon u ime kluba PPE o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u raznim državama članicama i njihovu utjecaju na privatnost građana EU-a (2013/2682(RSP)) (B7-0337/2013);

- Timothy Kirkhope u ime kluba ECR o programu nadzora Nacionalne sigurnosne agencije SAD-a i nadzornim tijelima u različitim državama članicama (2013/2682(RSP)) (B7-0338/2013);

- Marie-Christine Vergiat, Cornelia Ernst, Kyriacos Triantaphyllides, Takis Hadjigeorgiou, Mikael Gustafsson, Willy Meyer, Nikolaos Chountis, Patrick Le Hyaric, Alda Sousa i Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama i programima u raznim državama članicama i njihovu utjecaju na privatnost građana EU-a (2013/2682(RSP)) (B7-0341/2013);

- Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer i Gianni Vattimo u ime kluba ALDE o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u raznim državama članicama i njihovu utjecaju na privatnost građana EU-a (2013/2682(RSP)) (B7-0342/2013);

- Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar i Sylvie Guillaume, u ime kluba S&D o programu nadzora američke Agencije za nacionalnu sigurnost, obavještajnim službama u raznim državama članicama i utjecaju na privatnost građana EU-a (2013/2682(RSP)) (B7-0343/2013).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.3. zapisnika od 4.7.2013.


15. Dnevni red

U skladu s člankom 140. stavkom 2. Poslovnika, predsjednik predlaže da se s dnevnog reda za četvrtak povuče rasprava o rizicima povezanim s razvojem situacije u Egiptu (točka 148. dnevnog reda).

Parlament pristaje na taj prijedlog.


16. Stanje u Egiptu (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije / Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: stanje u Egiptu (2013/2697(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) dao je izjavu u ime Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

Govorili su: José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra u ime kluba PPE, Véronique De Keyser u ime kluba S&D, Marietje Schaake u ime kluba ALDE, Judith Sargentini u ime kluba Verts/ALE, Charles Tannock u ime kluba ECR, Willy Meyer u ime kluba GUE/NGL, Bastiaan Belder u ime kluba EFD i Franz Obermayr, nezavisni zastupnik.

Govorio je Vytautas Leškevičius.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Mário David i Roberta Angelilli u ime kluba PPE o situaciji u Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0362/2013);

- Willy Meyer, Marie-Christine Vergiat, Jacky Hénin, Paul Murphy i Marisa Matias u ime kluba GUE/NGL o situaciji u Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0363/2013);

- Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Boris Zala i Joanna Senyszyn u ime kluba S&D o situaciji u Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0364/2013);

- Charles Tannock, Sajjad Karim, Ryszard Czarnecki i Adam Bielan u ime kluba ECR o situaciji u Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0365/2013);

- Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen, Judith Sargentini, Helga Trüpel, Nikos Chrysogelos i Malika Benarab-Attou u ime kluba Verts/ALE o situaciji u Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0366/2013);

- Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein i Hannu Takkula u ime kluba ALDE o Egiptu (2013/2697(RSP)) (B7-0367/2013).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.14. zapisnika od 4.7.2013.


17. Praktične pripreme za održavanje europskih izbora 2014. (rasprava)

Izvješće o poboljšanju praktičnih priprema za održavanje europskih izbora 2014. [2013/2102(INI)] - Odbor za ustavna pitanja. Izvjestitelj: Andrew Duff (A7-0219/2013)

Andrew Duff predstavio je izvješće.

Govorila je Viviane Reding (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: György Schöpflin u ime kluba PPE, Roberto Gualtieri u ime kluba S&D, Alexandra Thein u ime kluba ALDE, Sandrine Bélier u ime kluba Verts/ALE, Susy De Martini u ime kluba ECR, John Stuart Agnew u ime kluba EFD, Nicole Sinclaire, nezavisna zastupnica, Rafał Trzaskowski, Sylvie Guillaume, Dimitar Stoyanov, Carlo Casini, Zita Gurmai i Paulo Rangel.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ su dobili: Marc Tarabella, Gerald Häfner, David Campbell Bannerman, João Ferreira, Diane Dodds i Janusz Władysław Zemke.

Govorila je Viviane Reding.

PREDSJEDA Jacek PROTASIEWICZ
potpredsjednik

Govorio je Andrew Duff.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.4. zapisnika od 4.7.2013.


18. Napadi na informacijske sustave ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o napadima na informacijske sustave koja zamjenjuje Okvirnu odluku Vijeća 2005/222/PUP [COM(2010)0517 - C7-0293/2010- 2010/0273(COD)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Monika Hohlmeier (A7-0224/2013)

Monika Hohlmeier predstavila je izvješće.

Govorila je Viviane Reding (potpredsjednica Komisije).

Govorili su: Kristiina Ojuland (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFET), Agustín Díaz de Mera García Consuegra u ime kluba PPE, Ioan Enciu u ime kluba S&D, Norica Nicolai u ime kluba ALDE, Jan Philipp Albrecht u ime kluba Verts/ALE, Timothy Kirkhope u ime kluba ECR, Hubert Pirker i Josef Weidenholzer.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ je dobio: Tunne Kelam.

Govorile su: Viviane Reding i Monika Hohlmeier.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.2. zapisnika od 4.7.2013.


19. Izvoz oružja: provedba zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (rasprava)

Izjava potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku: Izvoz oružja: provedba zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (2013/2657(RSP))

Vytautas Leškevičius (vršitelj dužnosti predsjednika Vijeća) dao je izjavu u ime Catherine Ashton (potpredsjednice Komisije/Visoke predstavnice za vanjske poslove i sigurnosnu politiku).

PREDSJEDA: Isabelle DURANT
potpredsjednica

Govorili su: Michael Gahler u ime kluba PPE, Maria Eleni Koppa u ime kluba S&D, koja je, osim toga, odgovorila na jedno pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Krzysztof Lisek, Norica Nicolai u ime kluba ALDE, Tarja Cronberg u ime kluba Verts/ALE, Oldřich Vlasák u ime kluba ECR, Sabine Lösing u ime kluba GUE/NGL, Nikolaos Salavrakos u ime kluba EFD, Krzysztof Lisek, Ana Gomes, Tunne Kelam, Eduard Kukan, Richard Howitt i Cristian Dan Preda.

Postupkom „uhvati pogled” (catch the eye) riječ je dobio: Georgios Toussas.

Govorio je Vytautas Leškevičius.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier i Jean Lambert u ime kluba Verts/ALE o izvozu oružja: provedbi zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (2013/2657(RSP)) (B7-0258/2013);

- Anneli Jäätteenmäki i Graham Watson u ime kluba ALDE o izvozu oružja: provedbi zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (2013/2657(RSP)) (B7-0260/2013);

- Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam i Elena Băsescu u ime kluba PPE o izvozu oružja: provedbi zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (2013/2657(RSP)) (B7-0262/2013);

- Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols i Pino Arlacchi u ime kluba S&D o izvozu oružja: provedbi zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (2013/2657(RSP)) (B7-0263/2013);

- Sabine Lösing, Willy Meyer, Takis Hadjigeorgiou, Marie-Christine Vergiat i Younous Omarjee u ime kluba GUE/NGL o izvozu oružja: provedbi zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (2013/2657(RSP)) (B7-0264/2013);

- Geoffrey Van Orden u ime kluba ECR o izvozu oružja: provedbi zajedničkog stajališta Vijeća 2008/944/ZVSP (2013/2657(RSP)) (B7-0267/2013).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.5. zapisnika od 4.7.2013.


20. Dodatna makrofinancijska pomoć Gruziji ***III (rasprava)

Izvješće o zajedničkom prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o pružanju dodatne makrofinancijske pomoći Gruziji koje je prihvatio Odbor za mirenje [00038/2013 - C7-0168/2013- 2010/0390(COD)] - Izaslanstvo Europskog parlamenta u Odboru za mirenje. Izvjestitelj: Vital Moreira (A7-0244/2013)

Vital Moreira predstavio je izvješće.

Govorio je Johannes Hahn (povjerenik Komisije).

Govorili su: Metin Kazak u ime kluba ALDE, Ulrike Lunacek u ime kluba Verts/ALE, Ryszard Czarnecki u ime kluba ECR, Peter Šťastný, Tomasz Piotr Poręba, Krzysztof Lisek i Ismail Ertug u ime kluba S&D.

Govorili su: Johannes Hahn i Vital Moreira.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.1. zapisnika od 4.7.2013.


21. Otvaranje pregovora o plurilateralnom sporazumu u sektoru usluga (rasprava)

Izjava Komisije: Otvaranje pregovora o plurilateralnom sporazumu u sektoru usluga (2013/2583(RSP))

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: María Auxiliadora Correa Zamora u ime kluba PPE, Vital Moreira u ime kluba S&D, Niccolò Rinaldi u ime kluba ALDE, Franziska Keller u ime kluba Verts/ALE i Helmut Scholz u ime kluba GUE/NGL.

Govorio je Johannes Hahn.

Prijedlozi rezolucija kojima se zaključuju rasprave na temelju članka 110. stavka 2. Poslovnika:

- Vital Moreira u ime Odbora za međunarodnu trgovinu o početku pregovora o višestranom sporazumu u sektoru usluga (2013/2583(RSP)) (B7-0314/2013);

- Franziska Keller, Yannick Jadot, Bart Staes i Eva Lichtenberger u ime kluba Verts/ALE o početku pregovora o višestranom sporazumu u sektoru usluga (2013/2583(RSP)) (B7-0317/2013).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.6. zapisnika od 4.7.2013.


22. Povećanje norveških carina na poljoprivredne proizvode (rasprava)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000048/2013) koje su Komisiji postavili Vital Moreira i Christofer Fjellner u ime Odbora za međunarodnu trgovinu: Veliko povećanje norveških carina na poljoprivredne proizvode (2013/2547RSP)) (B7-0210/2013)

Vital Moreira obrazložio je pitanje.

Johannes Hahn (povjerenik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Peter Šťastný u ime kluba PPE, Ismail Ertug u ime kluba S&D, Richard Ashworth u ime kluba ECR, Bendt Bendtsen i Esther de Lange.

Govorio je Johannes Hahn.

Prijedlog rezolucije kojom se zaključuje rasprava na temelju članka 115. stavka 5. Poslovnika:

- Vital Moreira i Christofer Fjellner u ime Odbora za međunarodnu trgovinu o povećanju norveških carina na poljoprivredne proizvode (2013/2547(RSP)) (B7-0327/2013).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 13.7. zapisnika od 4.7.2013.


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 514.511/OJJE).


24. Zaključenje dnevne sjednice

Dnevna sjednica je zaključena u 22:10 h.

Klaus Welle

László Surján

glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Balzani, Bánki, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Batten, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bisky, Bizzotto, Blinkevičiūtė, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borsellino, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Brantner, Bratkowski, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bufton, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Casa, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Chatzimarkakis, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Comi, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, De Martini, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deutsch, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Droutsas, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira Elisa, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flašíková Beňová, Flautre, Fleckenstein, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, Gáll-Pelcz, Garcés Ramón, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gustafsson, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hankiss, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in "t Veld, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jadot, Jahr, Jazłowiecka, Jędrzejewska, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Jørgensen, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kamiński, van der Kammen, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Kleva Kekuš, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Kolarska-Bobińska, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozlík, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, La Via, Le Brun, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Jean-Marie, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Lochbihler, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Mănescu, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Matias, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Miranda, Mirsky, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Motti, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Paliadeli, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Papadopoulou, Papanikolaou, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Perelló Rodríguez, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Ponga, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Regner, Reimers, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sargentini, Sartori, Sarvamaa, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smith, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Swoboda, Szájer, Szegedi, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tatarella, Tavares, Taylor Keith, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Tomašić, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Trzaskowski, Tsoukalas, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Vajgl, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Vuljanić, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Weisgerber, Werthmann, Westphal, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yannakoudakis, Záborská, Zahradil, Zala, Zalba Bidegain, Zalewski, Zamfirescu, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zver, Zwiefka


Prilog 1. - Izbor Europskog ombudsmana

(drugi krug glasovanja)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Manescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poreba, Rosbach, Stevenson, Strejcek, Swinburne, Szymanski, Tomašic, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, van Dalen, Cešková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Cymanski, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Nuttall, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Wlosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Angourakis, Bisky, Chountis, Ferreira, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Kohlícek, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Rubiks, Scholz, Sousa, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanic, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen, Le Pen, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikiene, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušic, Böge, Basescu, Brezina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazlowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jedrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karinš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobinska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletic, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovic, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkunaite-Mikuleniene, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenkovic, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tokés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Walesa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Lukacijewska, Šadurskis, Šuica, Štastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balcytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkeviciute, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Bostinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cretu, Cuschieri, Cutas, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dancila, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Benová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Manka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Muñiz De Urquiza, Mynár, Neuser, Nevedalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Perelló Rodríguez, Petrovic Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Roucek, Sassoli, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tanasescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tavares, Trüpel, Turmes, Ždanoka

(treći krug glasovanja)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Chatzimarkakis, Creutzmann, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Kacin, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Kozlík, Krahmer, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, Manders, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Manescu, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Parvanova, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Rohde, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Skylakakis, Takkula, Taylor, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vajgl, Vattimo, Verhofstadt, Watson, Weber, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Foster, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Piotrowski, Poreba, Rosbach, Stevenson, Strejcek, Swinburne, Szymanski, Tomašic, Tannock, Tomaševski, Tošenovský, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zahradil, Zile, van Dalen, Cešková

EFD:

Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Bloom, Bufton, Clark, Cymanski, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Nattrass, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Wlosowicz, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Bisky, Chountis, Ernst, Ferreira, Gustafsson, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlícek, Le Hyaric, Liotard, Lösing, Matias, Maštálka, Meyer, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Vuljanic, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bonanini, Borghezio, Brons, Claeys, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen, Le Pen, Martin, Morvai, Mölzer, Obermayr, Rossi, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Szegedi, Zamfirescu, Zijlstra, van der Kammen, van der Stoep

PPE:

Andrikiene, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušic, Bánki, Böge, Basescu, Brezina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casa, Casini, Caspary, Coelho, Collin-Langen, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deutsch, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Ehler, Engel, Essayah, Estaràs Ferragut, Feio, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Gál, Gáll-Pelcz, Handzlik, Hankiss, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazlowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Jedrzejewska, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Karinš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Kolarska-Bobinska, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozlowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Brun, Le Grip, Lehne, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Lulling, López-Istúriz White, Macovei, Maletic, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovic, Mazzoni, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkunaite-Mikuleniene, Motti, Mészáros, Naranjo Escobar, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Papanikolaou, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenkovic, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Reul, Riquet, Rivellini, Roatta, Roithová, Ronzulli, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sartori, Sarvamaa, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Tatarella, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Trzaskowski, Tsoukalas, Tokés, Ulmer, Ungureanu, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Walesa, Weber, Weisgerber, Wieland, Winkler, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zalewski, Zanicchi, Zasada, Zeller, Zver, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van Nistelrooij, van de Camp, Lukacijewska, Ory, Šadurskis, Šuica, Štastný

S&D:

Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Balzani, Balcytis, Berlinguer, Berman, Berès, Blinkeviciute, Borsellino, Borzan, Bozkurt, Bostinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Cashman, Castex, Cercas, Childers, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cretu, Cuschieri, Cutas, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Droutsas, Dušek, Désir, Dancila, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Ferreira, Flašíková Benová, Fleckenstein, Frigo, Färm, Garcés Ramón, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Iotova, Iovine, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Jørgensen, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Kleva Kekuš, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Manka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mirsky, Mizzi, Moraes, Muñiz De Urquiza, Mynár, Neuser, Nevedalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Paliadeli, Panzeri, Papadopoulou, Pargneaux, Pascu, Perelló Rodríguez, Petrovic Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Riera Madurell, Rodust, Romero López, Roth-Behrendt, Roucek, Schaldemose, Schulz, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tanasescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber, Weidenholzer, Weiler, Westphal, Willmott, Zala, Zemke

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Brantner, Bélier, Chrysogelos, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Evans, Flautre, Giegold, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Jadot, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lochbihler, Lunacek, Lövin, Miranda, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schroedter, Schulz, Smith, Staes, Tarand, Tavares, Taylor, Trüpel, Zéribi, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti