Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 4 юли 2013 г. - Страсбург

8. Състав на Парламента

Ana Miranda уведоми писмено за своята оставка в качеството си на член на Парламента, която влиза в сила от 10 юли 2013 г.

В съответствие с член 4, параграф 3 от Правилника за дейността, Парламентът обявява мястото за свободно, считано от тази дата, и уведомява за това съответния национален орган.

Правна информация - Политика за поверителност