Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Donderdag 4 juli 2013 - Straatsburg

8. Samenstelling Parlement

Ana Miranda heeft de Voorzitter schriftelijk in kennis gesteld van haar ontslagneming als lid van het Parlement, met ingang van 10 juli 2013.

Overeenkomstig artikel 4, lid 3, van het Reglement constateert het Parlement dat de zetel vanaf die datum vacant is en stelt de betrokken nationale autoriteit hiervan op de hoogte.

Juridische mededeling - Privacybeleid