Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Czwartek, 4 lipca 2013 r. - Strasburg

8. Skład Parlamentu

Ana Miranda zrzekła się na piśmie mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 10 lipca 2013 r.

Zgodnie z art. 4 ust. 3 Regulaminu Parlament stwierdził wakat od wspomnianej daty i poinformował o nim zainteresowany organ krajowy.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności