Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg

8. Zloženie Parlamentu

Ana Miranda podala písomné oznámenie o odstúpení z funkcie poslankyne Parlamentu s účinnosťou od 10. júla 2013.

V súlade s článkom 4 ods. 3 rokovacieho poriadku Parlament potvrdil uvoľnenie mandátu s účinnosťou od uvedeného dátumu a informoval o tom príslušné národné orgány.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia