Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2044(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0221/2013

Внесени текстове :

A7-0221/2013

Разисквания :

PV 04/07/2013 - 9
CRE 04/07/2013 - 9

Гласувания :

PV 04/07/2013 - 13.9
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2013)0328

Протокол
Четвъртък, 4 юли 2013 г. - Страсбург

9. Въздействие на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно въздействието на кризата върху достъпа на уязвими групи до грижи [2013/2044(INI)] - Комисия по заетост и социални въпроси. Докладчик: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert представи доклада.

Изказа се Johannes Hahn (член на Комисията).

Изказаха се: Inês Cristina Zuber (докладчик по становището на комисията FEMM), Heinz K. Becker, от името на групата PPE, Birgit Sippel, от името на групата S&D, Marian Harkin, от името на групата ALDE, Ana Miranda, от името на групата Verts/ALE, Milan Cabrnoch, от името на групата ECR, Patrick Le Hyaric, от името на групата GUE/NGL, Mara Bizzotto, от името на групата EFD, Patricia van der Kammen, независим член на ЕП, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz и Ádám Kósa.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Anni PODIMATA
Заместник-председател

Изказа се Antigoni Papadopoulou.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Маруся Любчева, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan и Antonio López-Istúriz White.

Изказаха се: Johannes Hahn и Jean Lambert.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 13.9 от протокола от 4.7.2013.

Правна информация - Политика за поверителност