Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2044(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0221/2013

Esitatud tekstid :

A7-0221/2013

Arutelud :

PV 04/07/2013 - 9
CRE 04/07/2013 - 9

Hääletused :

PV 04/07/2013 - 13.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0328

Protokoll
Neljapäev, 4. juuli 2013 - Strasbourg

9. Kriisi mõju ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport kriisi mõju kohta ebasoodsas olukorras elanikerühmade tervishoiuteenuste kättesaadavusele [2013/2044(INI)] - Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon. Raportöör: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert tutvustas raportit.

Sõna võttis Johannes Hahn (komisjoni liige).

Sõna võtsid Inês Cristina Zuber (FEMM komisjoni arvamuse koostaja), Heinz K. Becker fraktsiooni PPE nimel, Birgit Sippel fraktsiooni S&D nimel, Marian Harkin fraktsiooni ALDE nimel, Ana Miranda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Milan Cabrnoch fraktsiooni ECR nimel, Patrick Le Hyaric fraktsiooni GUE/NGL nimel, Mara Bizzotto fraktsiooni EFD nimel, Patricia van der Kammen (fraktsioonilise kuuluvuseta), Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz ja Ádám Kósa.

ISTUNGI JUHATAJA: Anni PODIMATA
asepresident

Sõna võttis Antigoni Papadopoulou.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan ja Antonio López-Istúriz White.

Sõna võtsid Johannes Hahn ja Jean Lambert.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 4.7.2013 protokolli punkt 13.9.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika