Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2044(INI)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0221/2013

Ingediende teksten :

A7-0221/2013

Debatten :

PV 04/07/2013 - 9
CRE 04/07/2013 - 9

Stemmingen :

PV 04/07/2013 - 13.9
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0328

Notulen
Donderdag 4 juli 2013 - Straatsburg

9. Toegang tot zorg voor kwetsbare groepen (debat)
Volledige verslagen

Verslag over toegang tot zorg voor kwetsbare groepen [2013/2044(INI)] - Commissie werkgelegenheid en sociale zaken. Rapporteur: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Inês Cristina Zuber (rapporteur voor advies van de Commissie FEMM), Heinz K. Becker, namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, namens de S&D-Fractie, Marian Harkin, namens de ALDE-Fractie, Ana Miranda, namens de Verts/ALE-Fractie, Milan Cabrnoch, namens de ECR-Fractie, Patrick Le Hyaric, namens de GUE/NGL-Fractie, Mara Bizzotto, namens de EFD-Fractie, Patricia van der Kammen, niet-fractiegebonden lid, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz en Ádám Kósa.

VOORZITTER: Anni PODIMATA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Antigoni Papadopoulou.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan en Antonio López-Istúriz White.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn en Jean Lambert.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 13.9 van de notulen van 4.7.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid