Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2044(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0221/2013

Teksty złożone :

A7-0221/2013

Debaty :

PV 04/07/2013 - 9
CRE 04/07/2013 - 9

Głosowanie :

PV 04/07/2013 - 13.9
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0328

Protokół
Czwartek, 4 lipca 2013 r. - Strasburg

9. Wpływ kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wpływu kryzysu na dostęp słabszych grup społecznych do opieki [2013/2044(INI)] - Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych. Sprawozdawczyni: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Głos zabrali: Inês Cristina Zuber (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej FEMM), Heinz K. Becker w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel w imieniu grupy S&D, Marian Harkin w imieniu grupy ALDE, Ana Miranda w imieniu grupy Verts/ALE, Milan Cabrnoch w imieniu grupy ECR, Patrick Le Hyaric w imieniu grupy GUE/NGL, Mara Bizzotto w imieniu grupy EFD, Patricia van der Kammen niezrzeszona, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz i Ádám Kósa.

PRZEWODNICTWO: Anni PODIMATA
Wiceprzewodnicząca

Głos zabrał Antigoni Papadopoulou.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan i Antonio López-Istúriz White.

Głos zabrali: Johannes Hahn i Jean Lambert.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 13.9 protokołu z dnia 4.7.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności