Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/2044(INI)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0221/2013

Texte depuse :

A7-0221/2013

Dezbateri :

PV 04/07/2013 - 9
CRE 04/07/2013 - 9

Voturi :

PV 04/07/2013 - 13.9
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0328

Proces-verbal
Joi, 4 iulie 2013 - Strasbourg

9. Impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la impactul crizei asupra accesului grupurilor vulnerabile la îngrijire [2013/2044(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert şi-a prezentat raportul.

A intervenit Johannes Hahn (membru al Comisiei).

Au intervenit: Inês Cristina Zuber (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Heinz K. Becker, în numele Grupului PPE, Birgit Sippel, în numele Grupului S&D, Marian Harkin, în numele Grupului ALDE, Ana Miranda, în numele Grupului Verts/ALE, Milan Cabrnoch, în numele Grupului ECR, Patrick Le Hyaric, în numele Grupului GUE/NGL, Mara Bizzotto, în numele Grupului EFD, Patricia van der Kammen, neafiliată, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz şi Ádám Kósa.

A PREZIDAT: Anni PODIMATA
Vicepreşedintă

A intervenit Antigoni Papadopoulou.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan şi Antonio López-Istúriz White.

Au intervenit: Johannes Hahn şi Jean Lambert.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 13.9 al PV din 4.7.2013.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate