Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2044(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0221/2013

Predkladané texty :

A7-0221/2013

Rozpravy :

PV 04/07/2013 - 9
CRE 04/07/2013 - 9

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.9
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0328

Zápisnica
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg

9. Vplyv krízy na dostupnosť starostlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o vplyve krízy na dostupnosť starostlivosti pre zraniteľné skupiny obyvateľstva [2013/2044(INI)] - Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci. Spravodajkyňa: Jean Lambert (A7-0221/2013)

Jean Lambert uviedla správu.

V rozprave vystúpil Johannes Hahn (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Inês Cristina Zuber (spravodajkyňa výboru FEMM požiadaného o stanovisko), Heinz K. Becker v mene skupiny PPE, Birgit Sippel v mene skupiny S&D, Marian Harkin v mene skupiny ALDE, Ana Miranda v mene skupiny Verts/ALE, Milan Cabrnoch v mene skupiny ECR, Patrick Le Hyaric v mene skupiny GUE/NGL, Mara Bizzotto v mene skupiny EFD, Patricia van der Kammen – nezaradená poslankyňa, Philippe Boulland, Edite Estrela, Niccolò Rinaldi, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Regina Bastos, Emer Costello, Kartika Tamara Liotard, Claudio Morganti, Sari Essayah, Andrea Cozzolino, Edit Bauer, Jutta Steinruck, David Casa, Kinga Göncz a Ádám Kósa.

PREDSEDNÍCTVO: Anni PODIMATA
podpredsedníčka

V rozprave vystúpila Antigoni Papadopoulou.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Marusya Lyubcheva, Danuta Jazłowiecka, Monika Flašíková Beňová, Hannu Takkula, Ruža Tomašić, Andreas Mölzer, Iosif Matula, Phil Prendergast, Petru Constantin Luhan a Antonio López-Istúriz White.

Vystúpili: Johannes Hahn a Jean Lambert.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 13.9 zápisnice zo dňa 4.7.2013.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia