Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2682(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0336/2013

Разисквания :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Гласувания :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Приети текстове :

P7_TA(2013)0322

Протокол
Четвъртък, 4 юли 2013 г. - Страсбург

13.3. Програмите за наблюдение на Агенцията за национална сигурност на САЩ, органите за наблюдение в различните държави членки и въздействието върху личния живот на гражданите на ЕС (гласуване)
Пълни стенографски протоколи

Предложения за резолюция B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 и B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 3)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0336/2013

(за замяна на B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 и B7-0343/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski и Daniel Caspary, от името на групата PPE;

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar и Sylvie Guillaume, от името на групата S&D;

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo и Marietje Schaake, от името на групата ALDE;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht и Judith Sargentini, от името на групата Verts/ALE.

приема се (P7_TA(2013)0322)

(Предложенията за резолюции B7-0338/2013 и B7-0341/2013 отпадат.)

Изказвания

Ana Gomes, преди гласуването.

József Szájer, за да представи устно изменение на параграф 16, и Hannes Swoboda, за да съобщи предложението на Председателския съвет относно този параграф (Председателят счете, че не се налага подлагане на гласуване на устното изменение).

Правна информация - Политика за поверителност