Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2682(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0336/2013

Keskustelut :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0322

Pöytäkirja
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg

13.3. Yhdysvaltojen NSA-valvontaohjelma, eri jäsenvaltioiden valvontaelimet ja vaikutukset EU:n kansalaisten yksityisyydensuojaan (äänestys)
Sanatarkat istuntoselostukset

Päätöslauselmaesitykset B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 ja B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 3)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0336/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 ja B7-0343/2013):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski ja Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar ja Sylvie Guillaume S&D-ryhmän puolesta

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo ja Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht ja Judith Sargentini Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0322)

(Päätöslauselmaesitykset B7-0338/2013 ja B7-0341/2013 raukesivat.)

Puheenvuorot:

Ana Gomes ennen äänestystä.

József Szájer esittääkseen 16 kohtaan suullisen tarkistuksen ja Hannes Swoboda viitatakseen puheenjohtajakokouksen kantaan asiassa (puhemies totesi, ettei ole syytä äänestää suullisesta tarkistuksesta).

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö