Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2682(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0336/2013

Rozpravy :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0322

Zápisnica
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg

13.3. Sledovacie programy agentúry NSA v USA, orgány dohľadu v jednotlivých členských štátoch a vplyv na súkromie občanov EÚ (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 a B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 3)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0336/2013

(nahrádzajúci B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 a B7-0343/2013):

podaný týmito poslancami:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski a Daniel Caspary v mene skupiny PPE;

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar a Sylvie Guillaume v mene skupiny S&D;

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo a Marietje Schaake v mene skupiny ALDE;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht a Judith Sargentini v mene skupiny Verts/ALE.

Prijatý (P7_TA(2013)0322)

(Návrhy uznesenia B7-0338/2013 a B7-0341/2013 sa stali bezpredmetnými.)

Vystúpenia:

Ana Gomes, pred hlasovaním.

József Szájer, aby predniesol ústny PN k odseku 16, a Hannes Swoboda, aby sa pripojil k stanovisku Konferencie predsedov k tomuto odseku (predseda uviedol, že o ústnom PN netreba hlasovať).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia