Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2682(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0336/2013

Debatter :

PV 03/07/2013 - 14
CRE 03/07/2013 - 14

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.3
CRE 04/07/2013 - 13.3

Antagna texter :

P7_TA(2013)0322

Protokoll
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg

13.3. Den amerikanska säkerhetsmyndigheten NSA:s övervakningsprogram, övervakningsorgan i olika medlemsstater och konsekvenser för EU-medborgares integritet (omröstning)
CRE

Resolutionsförslag B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0338/2013, B7-0341/2013, B7-0342/2013 och B7-0343/2013 (2013/2682(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 3)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0336/2013

(ersätter B7-0336/2013, B7-0337/2013, B7-0342/2013 och B7-0343/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Axel Voss, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Salvatore Iacolino, Rafał Trzaskowski och Daniel Caspary för PPE-gruppen;

Dimitrios Droutsas, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar och Sylvie Guillaume för S&D-gruppen;

Sophia in 't Veld, Sarah Ludford, Renate Weber, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Leonidas Donskis, Ramon Tremosa i Balcells, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni, Hannu Takkula, Michael Theurer, Gianni Vattimo och Marietje Schaake för ALDE-gruppen;

Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit, Jan Philipp Albrecht och Judith Sargentini för Verts/ALE-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0322)

(Resolutionsförslagen B7-0338/2013 och B7-0341/2013 bortföll.)

Inlägg:

Ana Gomes yttrade sig före omröstningen.

József Szájer lade fram ett muntligt ändringsförslag till punkt 16; Hannes Swoboda redogjorde för talmanskonferensens ståndpunkt avseende denna punkt (talmannen ansåg att det inte fanns någon anledning att rösta om det muntliga ändringsförslaget).

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy