Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/2657(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B7-0258/2013

Разисквания :

Гласувания :

PV 04/07/2013 - 13.5
Обяснение на вота

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 4 юли 2013 г. - Страсбург

13.5. Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция на Съвета 2008/944/ОВППС (гласуване)

Предложения за резолюция B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 и B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(необходимо е обикновено мнозинство)
(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 5)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0258/2013

(за замяна на B7-0258/2013, B7-0263/2013 и B7-0264/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt и Knut Fleckenstein, от името на групата S&D;

Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE;

Sabine Lösing, Willy Meyer и Takis Hadjigeorgiou, от името на групата GUE/NGL.

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ B7-0258/2013

отхвърля се

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B7-0260/2013

(за замяна на B7-0260/2013, B7-0262/2013 и B7-0267/2013):

внесени от следните членове на ЕП:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux и Roberta Angelilli, от името на групата PPE;

Anneli Jäätteenmäki и Graham Watson, от името на групата ALDE;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal и Ryszard Czarnecki, от името на групата ECR.

приема се (P7_TA(2013)0324)

Правна информация - Политика за поверителност