Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2657(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0258/2013

Arutelud :

Hääletused :

PV 04/07/2013 - 13.5
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :


Protokoll
Neljapäev, 4. juuli 2013 - Strasbourg

13.5. Relvaeksport: nõukogu ühise seisukoha 2008/944/ÜVJP rakendamine (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 ja B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 5)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0258/2013

(asendades B7-0258/2013, B7-0263/2013 ja B7-0264/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt ja Knut Fleckenstein fraktsiooni S&D nimel;

Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos ja Raül Romeva i Rueda fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Sabine Lösing, Willy Meyer ja Takis Hadjigeorgiou fraktsiooni GUE/NGL nimel.

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK B7-0258/2013

Tagasi lükatud

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0260/2013

(asendades B7-0260/2013, B7-0262/2013 ja B7-0267/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux ja Roberta Angelilli fraktsiooni PPE nimel;

Anneli Jäätteenmäki ja Graham Watson fraktsiooni ALDE nimel;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal ja Ryszard Czarnecki fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0324)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika