Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0258/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.5
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg

13.5. Vývoz zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP (hlasovanie)

Návrhy uznesenia B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 a B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 5)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0258/2013

(nahrádzajúci B7-0258/2013, B7-0263/2013 a B7-0264/2013):

podaný týmito poslancami:

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt a Knut Fleckenstein v mene skupiny S&D;

Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos a Raül Romeva i Rueda v mene skupiny Verts/ALE;

Sabine Lösing, Willy Meyer a Takis Hadjigeorgiou v mene skupiny GUE/NGL.

Zamietnutý

NÁVRH UZNESENIA B7-0258/2013

Zamietnutý

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0260/2013

(nahrádzajúci B7-0260/2013, B7-0262/2013 a B7-0267/2013):

podaný týmito poslancami:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux a Roberta Angelilli v mene skupiny PPE;

Anneli Jäätteenmäki a Graham Watson v mene skupiny ALDE;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal a Ryszard Czarnecki v mene skupiny ECR.

Prijatý (P7_TA(2013)0324)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia