Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2657(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0258/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 13.5
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg

13.5. Vapenexport: genomförande av rådets gemensamma ståndpunkt 2008/944/Gusp (omröstning)

Resolutionsförslag B7-0258/2013, B7-0260/2013, B7-0262/2013, B7-0263/2013, B7-0264/2013 och B7-0267/2013 (2013/2657(RSP))

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 5)

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0258/2013

(ersätter B7-0258/2013, B7-0263/2013 och B7-0264/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Maria Eleni Koppa, Ana Gomes, Véronique De Keyser, Raimon Obiols, Pino Arlacchi, Richard Howitt och Knut Fleckenstein för S&D-gruppen;

Tarja Cronberg, Bart Staes, Nikos Chrysogelos och Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen;

Sabine Lösing, Willy Meyer och Takis Hadjigeorgiou för GUE/NGL-gruppen.

Förkastades

RESOLUTIONSFÖRSLAG B7-0258/2013

Förkastades

GEMENSAMT FÖRSLAG TILL RESOLUTION RC-B7-0260/2013

(ersätter B7-0260/2013, B7-0262/2013 och B7-0267/2013):

inlämnat av följande ledamöter:

Michael Gahler, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Arnaud Danjean, Mairead McGuinness, Krzysztof Lisek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Anne Delvaux och Roberta Angelilli för PPE-gruppen;

Anneli Jäätteenmäki och Graham Watson för ALDE-gruppen;

Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, Paweł Robert Kowal och Ryszard Czarnecki för ECR-gruppen.

Antogs (P7_TA(2013)0324)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy