Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2655(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0331/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0331/2013

Συζήτηση :

PV 04/07/2013 - 7
CRE 04/07/2013 - 7

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 13.8
CRE 04/07/2013 - 13.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0327

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

13.8. Συμπλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς (ψηφοφορία)
CRE

Πρόταση ψηφίσματος B7-0331/2013 (2013/2655(RSP))

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 8)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2013)0327)

Παρεμβάσεις

Evelyne Gebhardt, πριν από την ψηφοφορία, για να καλέσει τα μέλη της Ομάδας της να μη συμμετάσχουν στην ψηφοφορία επό της παραγράφου 39.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου