Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2013/2697(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

RC-B7-0362/2013

Debatai :

Balsavimas :

PV 04/07/2013 - 13.14
CRE 04/07/2013 - 13.14

Priimti tekstai :

P7_TA(2013)0333

Protokolas
Ketvirtadienis, 2013 m. liepos 4 d. - Strasbūras

13.14. Padėtis Egipte (balsavimas)
CRE

Pasiūlymai dėl rezoliucijų B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 ir B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(Reikalinga paprasta balsų dauguma.)
(Balsavimo rezultatai: priedas „Balsavimo rezultatai“, punktas 14.)

BENDRAS PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS RC-B7-0362/2013

(keičiama B7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 ir B7-0367/2013):

pateiktas šių Parlamento narių:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean ir Krzysztof Lisek PPE frakcijos vardu;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn ir Boris Zala S&D frakcijos vardu;

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells ir Marielle de Sarnez ALDE frakcijos vardu;

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen ir Helga Trüpel Verts/ALE frakcijos vardu;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu.

Kalbėjo Véronique De Keyser prieš prasidedant balsavimui ir pateikė žodinį pakeitimą, pakeičiantį visą tekstą. Pakeitimas buvo priimtas.

Priimta (P7_TA(2013)0333).

(Pasiūlymas dėl rezoliucijos B7-0363/2013 anuliuotas.)

Teisinė informacija - Privatumo politika