Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2697(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0362/2013

Debatten :

Stemmingen :

PV 04/07/2013 - 13.14
CRE 04/07/2013 - 13.14

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0333

Notulen
Donderdag 4 juli 2013 - Straatsburg

13.14. Situatie in Egypte (stemming)
CRE

Ontwerpresoluties B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 en B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(Gewone meerderheid)
(Bijzonderheden stemming: bijlage "Stemmingsuitslagen", punt 14)

GEZAMENLIJKE ONTWERPRESOLUTIE RC-B7-0362/2013

(ter vervanging van B7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 en B7-0367/2013):

ingediend door de volgende leden:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean en Krzysztof Lisek, namens de PPE-Fractie;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn en Boris Zala, namens de S&D-Fractie;

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells en Marielle de Sarnez, namens de ALDE-Fractie;

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen en Helga Trüpel, namens de Verts/ALE-Fractie;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim en Adam Bielan, namens de ECR-Fractie.

Het woord wordt gevoerd door Véronique De Keyser, vóór de stemming, om een mondeling amendement in te dienen ter vervanging van de gehele tekst, dat in aanmerking werd genomen.

Aangenomen (P7_TA(2013)0333)

(Ontwerpresolutie B7-0363/2013 komt te vervallen.)

Juridische mededeling - Privacybeleid