Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2697(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0362/2013

Debaty :

Głosowanie :

PV 04/07/2013 - 13.14
CRE 04/07/2013 - 13.14

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0333

Protokół
Czwartek, 4 lipca 2013 r. - Strasburg

13.14. Sytuacja w Egipcie (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 i B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(Wymagana zwykła większość)
(Szczegóły głosowania: załącznik „Wyniki głosowania”, pkt 14)

WSPÓLNY PROJEKT REZOLUCJI RC-B7-0362/2013

(zastępujący B7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 i B7-0367/2013):

złożony przez następujących posłów:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean i Krzysztof Lisek w imieniu grupy PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn i Boris Zala w imieniu grupy S&D;

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells i Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE;

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen i Helga Trüpel w imieniu grupy Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim i Adam Bielan w imieniu grupy ECR.

Głos zabrała Véronique De Keyser, przed głosowaniem, aby przedstawić poprawkę ustną mającą na celu zastąpienie całości tekstu. Poprawka ustna została przyjęta.

Przyjęto (P7_TA(2013)0333)

(Projekt rezolucji B7-0363/2013 stał się bezprzedmiotowy.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności