Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/2697(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B7-0362/2013

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 04/07/2013 - 13.14
CRE 04/07/2013 - 13.14

Prijaté texty :

P7_TA(2013)0333

Zápisnica
Štvrtok, 4. júla 2013 - Štrasburg

13.14. Situácia v Egypte (hlasovanie)
CRE

Návrhy uznesenia B7-0362/2013, B7-0363/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 a B7-0367/2013 (2013/2697(RSP))

(Potrebná jednoduchá väčšina)
(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 14)

NÁVRH SPOLOČNÉHO UZNESENIA RC-B7-0362/2013

(nahrádzajúci B7-0362/2013, B7-0364/2013, B7-0365/2013, B7-0366/2013 a B7-0367/2013):

podaný týmito poslancami:

Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tokia Saïfi, Roberta Angelilli, Arnaud Danjean a Krzysztof Lisek v mene skupiny PPE;

Véronique De Keyser, Libor Rouček, Pino Arlacchi, Emine Bozkurt, Saïd El Khadraoui, Ana Gomes, Richard Howitt, María Muñiz De Urquiza, Raimon Obiols, Pier Antonio Panzeri, Joanna Senyszyn a Boris Zala v mene skupiny S&D;

Guy Verhofstadt, Marietje Schaake, Graham Watson, Edward McMillan-Scott, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Louis Michel, Angelika Werthmann, Izaskun Bilbao Barandica, Alexandra Thein, Hannu Takkula, Robert Rochefort, Ramon Tremosa i Balcells a Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE;

Judith Sargentini, Franziska Katharina Brantner, Hélène Flautre, Barbara Lochbihler, Raül Romeva i Rueda, Bart Staes, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen a Helga Trüpel v mene skupiny Verts/ALE;

Charles Tannock, Ryszard Czarnecki, Sajjad Karim a Adam Bielan v mene skupiny ECR.

V rozprave vystúpil Véronique De Keyser, pred hlasovaním, aby predniesla ústny PN s cieľom nahradiť celý text, ktorý bol schválený.

Prijatý (P7_TA(2013)0333)

(Návrh uznesenia B7-0363/2013 sa stal bezpredmetným.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia