Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2690(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

RC-B7-0347/2013

Συζήτηση :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Ψηφοφορία :

PV 04/07/2013 - 18.1

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0334

Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 4 Ιουλίου 2013 - Στρασβούργο

17.1. Η κατάσταση στο Τζιμπουτί
Πλήρη Πρακτικά

Προτάσεις ψηφίσματος B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0251/2013, B7-0354/2013 και B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

Οι Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, Cristian Dan Preda, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat και Véronique De Keyser παρουσιάζουν τις προτάσεις ψηφίσματος.

Παρεμβαίνουν οι Peter Šťastný, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Corina Creţu, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Ryszard Czarnecki, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Jaroslav Paška, εξ ονόματος της Ομάδας EFD, Franz Obermayr, μη εγγεγραμμένος, Sari Essayah, Alexander Mirsky και Krzysztof Lisek.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία "catch the eye" οι Seán Kelly, Marc Tarabella και Eija-Riitta Korhola.

Παρεμβαίνει ο Johannes Hahn (Μέλος της Επιτροπής)

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 18.1 των Συνοπτικών Πρακτικών της 4.7.2013.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου