Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/2691(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

RC-B7-0344/2013

Debatten :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Stemmingen :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Aangenomen teksten :

P7_TA(2013)0335

Notulen
Donderdag 4 juli 2013 - Straatsburg

17.2. Situatie in Nigeria
Volledige verslagen

Ontwerpresoluties B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 en B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat en Véronique De Keyser lichten de ontwerpresoluties toe.

Het woord wordt gevoerd door Bernd Posselt, namens de PPE-Fractie, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, namens de S&D-Fractie, Hannu Takkula, namens de ALDE-Fractie, Barbara Lochbihler, namens de Verts/ALE-Fractie, Adam Bielan, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Franz Obermayr, niet-fractiegebonden lid, Peter Šťastný, Corina Creţu en Sari Essayah.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski en Jolanta Emilia Hibner.

Het woord wordt gevoerd door Johannes Hahn (lid van de Commissie).

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 18.2 van de notulen van 4.7.2013.

Juridische mededeling - Privacybeleid