Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/2691(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B7-0344/2013

Debaty :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Głosowanie :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Teksty przyjęte :

P7_TA(2013)0335

Protokół
Czwartek, 4 lipca 2013 r. - Strasburg

17.2. Sytuacja w Nigerii
Pełne sprawozdanie

Projekty rezolucji B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 i B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat i Véronique De Keyser przedstawili projekty rezolucji.

Głos zabrali: Bernd Posselt w imieniu grupy PPE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg w imieniu grupy S&D, Hannu Takkula w imieniu grupy ALDE, Barbara Lochbihler w imieniu grupy Verts/ALE, Adam Bielan w imieniu grupy ECR, Jaroslav Paška w imieniu grupy EFD, Franz Obermayr niezrzeszony, Peter Šťastný, Corina Creţu i Sari Essayah.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski i Jolanta Emilia Hibner.

Głos zabrał Johannes Hahn (członek Komisji).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 18.2 protokołu z dnia 4.7.2013.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności