Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2691(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B7-0344/2013

Debatter :

PV 04/07/2013 - 17.2
CRE 04/07/2013 - 17.2

Omröstningar :

PV 04/07/2013 - 18.2
CRE 04/07/2013 - 18.2

Antagna texter :

P7_TA(2013)0335

Protokoll
Torsdagen den 4 juli 2013 - Strasbourg

17.2. Situationen i Nigeria
CRE

Resolutionsförslag B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 och B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat och Véronique De Keyser redogjorde för resolutionsförslagen.

Talare: Bernd Posselt för PPE-gruppen, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg för S&D-gruppen, Hannu Takkula för ALDE-gruppen, Barbara Lochbihler för Verts/ALE-gruppen, Adam Bielan för ECR-gruppen, Jaroslav Paška för EFD-gruppen, Franz Obermayr, grupplös, Peter Šťastný, Corina Creţu och Sari Essayah.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski och Jolanta Emilia Hibner.

Talare: Johannes Hahn (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 18.2 i protokollet av den 4.7.2013.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy