Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg

17. Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (keskustelu)

(Päätöslauselmaesitysten aiheiden ja laatijoiden osalta katso istunnon pöytäkirja 2.7.2013, kohta 4)


17.1. Djiboutin tilanne

Päätöslauselmaesitykset B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0251/2013, B7-0354/2013 ja B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, Cristian Dan Preda, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat ja Véronique De Keyser esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Peter Šťastný PPE-ryhmän puolesta, Corina Creţu S&D-ryhmän puolesta, Ryszard Czarnecki ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Sari Essayah, Alexander Mirsky ja Krzysztof Lisek.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Seán Kelly, Marc Tarabella ja Eija-Riitta Korhola.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2013, kohta 18.1.


17.2. Nigerian tilanne

Päätöslauselmaesitykset B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 ja B7-0353/2013 (2013/2691(RSP))

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat ja Véronique De Keyser esittelivät päätöslauselmaesitykset.

Puheenvuorot: Bernd Posselt PPE-ryhmän puolesta, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D-ryhmän puolesta, Hannu Takkula ALDE-ryhmän puolesta, Barbara Lochbihler Verts/ALE-ryhmän puolesta, Adam Bielan ECR-ryhmän puolesta, Jaroslav Paška EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Franz Obermayr, Peter Šťastný, Corina Creţu ja Sari Essayah.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski ja Jolanta Emilia Hibner.

Johannes Hahn (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 4.7.2013, kohta 18.2.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö