Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Ceturtdiena, 2013. gada 4. jūlijs - Strasbūra

17. Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (debates)

(Rezolūciju priekšlikumu virsraksti un to autori skatīt 2.7.2013. protokola 4. punktu.)


17.1. Stāvoklis Džibutijā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0251/2013, B7-0354/2013 un B7-0355/2013 (2013/2690(RSP)).

Charles Tannock, Nicole Kiil-Nielsen, Cristian Dan Preda, Hannu Takkula, Marie-Christine Vergiat un Véronique De Keyser iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Peter Šťastný PPE grupas vārdā, Corina Creţu S&D grupas vārdā, Ryszard Czarnecki ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Sari Essayah, Alexander Mirsky un Krzysztof Lisek.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Seán Kelly, Marc Tarabella un Eija-Riitta Korhola.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.7.2013. protokola 18.1. punktu.


17.2. Stāvoklis Nigērijā

Rezolūciju priekšlikumi B7-0344/2013, B7-0345/2013, B7-0346/2013, B7-0250/2013, B7-0352/2013 un B7-0353/2013 (2013/2691(RSP)).

Judith Sargentini, Marek Henryk Migalski, Filip Kaczmarek, Marietje Schaake, Marie-Christine Vergiat un Véronique De Keyser iepazīstināja ar rezolūciju priekšlikumiem.

Uzstājās Bernd Posselt PPE grupas vārdā, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg S&D grupas vārdā, Hannu Takkula ALDE grupas vārdā, Barbara Lochbihler Verts/ALE grupas vārdā, Adam Bielan ECR grupas vārdā, Jaroslav Paška EFD grupas vārdā, Franz Obermayr, pie grupām nepiederošs deputāts, Peter Šťastný, Corina Creţu un Sari Essayah.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Bogusław Sonik, Marc Tarabella, Charles Tannock, Jacek Olgierd Kurski un Jolanta Emilia Hibner.

Uzstājās Johannes Hahn (Komisijas loceklis).

Debates tika slēgtas.

Balsojums: 4.7.2013. protokola 18.2. punktu.

Juridisks paziņojums - Privātuma politika