Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Postup : 2013/2690(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B7-0347/2013

Rozpravy :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Hlasování :

PV 04/07/2013 - 18.1

Přijaté texty :

P7_TA(2013)0334

Zápis
Čtvrtek, 4. července 2013 - Štrasburk

18.1. Situace v Džibutsku (hlasování)

Návrhy usnesení B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 a B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(požadovaná prostá většina)
(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 15)

SPOLEČNÝ NÁVRH USNESENÍ RC-B7-0355/2013

(nahrazující B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 a B7-0355/2013)

předložen těmito poslanci:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek a Bogusław Sonik za skupinu PPE;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella a Antigoni Papadopoulou za skupinu S&D;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells a Nathalie Griesbeck za skupinu ALDE;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen a Ulrike Lunacek za skupinu Verts/ALE;

Charles Tannock za skupinu ECR.

přijat (P7_TA(2013)0334)

(Návrh usnesení B7-0354/2013 se nebere v potaz.)

Právní upozornění - Ochrana soukromí