Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2690(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B7-0347/2013

Arutelud :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Hääletused :

PV 04/07/2013 - 18.1

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2013)0334

Protokoll
Neljapäev, 4. juuli 2013 - Strasbourg

18.1. Olukord Djiboutis (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 ja B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(Antud häälte enamus)
(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 15)

RESOLUTSIOONI ÜHISETTEPANEK RC-B7-0355/2013

(asendades B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 ja B7-0355/2013),

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek ja Bogusław Sonik fraktsiooni PPE nimel;

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella ja Antigoni Papadopoulou fraktsiooni S&D nimel;

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells ja Nathalie Griesbeck fraktsiooni ALDE nimel;

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Ulrike Lunacek fraktsiooni Verts/ALE nimel;

Charles Tannock fraktsiooni ECR nimel.

Vastu võetud (P7_TA(2013)0334)

(Resolutsiooni ettepanek B7-0354/2013 muutus kehtetuks.)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika