Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/2690(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B7-0347/2013

Keskustelut :

PV 04/07/2013 - 17.1
CRE 04/07/2013 - 17.1

Äänestykset :

PV 04/07/2013 - 18.1

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0334

Pöytäkirja
Torstai 4. heinäkuuta 2013 - Strasbourg

18.1. Djiboutin tilanne (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013, B7-0354/2013 ja B7-0355/2013 (2013/2690(RSP))

(yksinkertainen enemmistö)
(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 15)

YHTEINEN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B7-0355/2013

(korvaa päätöslauselmaesitykset B7-0347/2013, B7-0348/2013, B7-0349/2013, B7-0351/2013 ja B7-0355/2013)

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Cristian Dan Preda, Elmar Brok, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Roberta Angelilli, Eija-Riitta Korhola, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Philippe Boulland, Jean Roatta, Mariya Gabriel, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Giovanni La Via, Eduard Kukan, Sari Essayah, Laima Liucija Andrikienė, Petri Sarvamaa, Zuzana Roithová, Krzysztof Lisek ja Bogusław Sonik PPE-ryhmän puolesta

Véronique De Keyser, Norbert Neuser, Ricardo Cortés Lastra, Liisa Jaakonsaari, Ana Gomes, Joanna Senyszyn, Mitro Repo, Pino Arlacchi, Marc Tarabella ja Antigoni Papadopoulou S&D-ryhmän puolesta

Marielle de Sarnez, Marietje Schaake, Charles Goerens, Johannes Cornelis van Baalen, Izaskun Bilbao Barandica, Kristiina Ojuland, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Ramon Tremosa i Balcells ja Nathalie Griesbeck ALDE-ryhmän puolesta

Isabelle Durant, Judith Sargentini, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Nicole Kiil-Nielsen ja Ulrike Lunacek Verts/ALE-ryhmän puolesta

Charles Tannock ECR-ryhmän puolesta.

Hyväksyttiin (P7_TA(2013)0334)

(Päätöslauselmaesitys B7-0354/2013 raukesi.)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö